Biuletyn Informacji Publicznej

  • Urząd Miasta
  • Urząd Miasta

Osiedle Piastów – konsultacje społeczne

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania części Osiedla Piastów.

Urząd Miasta rozpoczyna prace nad nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Kędzierzyn-Koźle położonego na terenie Osiedla Piastów wyznaczonego ulicami: Bolesława Krzywoustego, Augustyna Kośnego, Janusza Meissnera i Aleją Ignacego Lisa. W celu głębszego zdiagnozowania problemów i potrzeb a także w celu włączenia społeczności lokalnej w proces planistyczny, przed przystąpieniem do prac nad planem zaplanowano poszerzone konsultacje społeczne, wybiegające poza zakres wymagany ustawą. Mieszkańcy osiedla będą mieli możliwość wypowiedzenia się w sprawie sposobu zagospodarowania przestrzeni, w której mieszkają, a co za tym idzie będą mieli realny wpływ na ustalenia dokumentu jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – podstawowego narzędzia przesądzającego o sposobie zagospodarowania przestrzeni Miasta. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”, w którym Miasto bierze udział.

W ramach procesu konsultacji zaplanowano spacer badawczy, spotkania i warsztaty a także proces ankietyzacji. Nasze wspólne działania rozpoczną się spacerem badawczym i spotkaniem informacyjnym dnia 10 października (czwartek) br. o godz. 16:00 w Klubie Muzycznym „KAJTEK” przy ul. Królowej Jadwigi 10 w Kędzierzynie-Koźlu, na które serdecznie zapraszamy. Będziemy sukcesywnie informować o kolejnych wydarzeniach.

Warto mieć wpływ na swoją okolicę i przedmiotowe konsultacje są ku temu szansą.

Organizatorem spotkania jest Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle. Więcej informacji na temat planowanych konsultacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego - Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle przy ul. Piastowskiej 15 lub pod nr tel. 77/ 482 62 45.

Serdecznie zapraszamy!

konsultacje społeczne os. Piastów

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Najbliższe wydarzenie

Brak nadchodzących wydarzeń

Brak nadchodzących wydarzeń

Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel