Biuletyn Informacji Publicznej

Nagrody Prezydenta Miasta - kultura i sztuka

Do 31 stycznia każdego roku można składać wnioski o przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wnioski o przyznanie nagrody kieruje się do Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle na wzorze stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IX/111/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wysokości tych nagród.

Nagrody przyznaje Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 1. właściwej komisji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle,
 2. instytucji kultury,
 3. związków i stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych działających na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle,
 4. szkół,
 5. innych jednostek organizacyjnych, których statutowy zakres merytoryczny obejmuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki,
 6. mieszkańców gminy Kędzierzyn-Koźle.

Wnioski o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, składa się do 31 stycznia każdego roku w wydziale Urzędu Miasta Kędzierzyn- Koźle właściwym do spraw kultury.

Karta opisu procedury w BIP: Przyznawanie nagród Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Nagrody Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury w 2018 roku oraz za całokształt działalności

Stowarzyszeniu Kresowian z okazji jubileuszu 30-lecia działalności kresowej wręczono okolicznościowy grawerton.

1. Nagrody za całokształt działalności

 1. Grzegorz Fuławka

2. Nagrody za szczególne osiągnięcia w 2018 roku:

w dziedzinie muzyki

 1. Anna Jellinek
 2. Anna Woś
 3. Adam Wołkowski
 4. Chór “Echo Kresów”
 5. Mateusz Gancarczyk

w dziedzinie upowszechniania tańca towarzyskiego

 1. Marek Trzemżalski

w dziedzinie upowszechniania tańca zespołowego

 1. Karolina Sadyk

w dziedzinie upowszechniania malarstwa

 1. Sebastian Huczyński

w dziedzinie teatru

 1. Julia Wóbel
 2. Teatr Ludzi Pracujących

Nagrody Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury w 2017 roku oraz za całokształt działalności:

1. Nagrody za całokształt działalności

 1. Henryk Sterkowicz
 2. Józef Różycki
 3. Justyna Łabuś-Tomaszek
 4. Władysław Lichorobiec
 5. Zespół „REBELIANCI”

2. Nagrody za szczególne osiągnięcia w 2017 roku:

w dziedzinie muzyki

 1. DOXXX
 2. Studio Piosenki przy Miejskim Ośrodku Kultury
 3. Zespół “BEZ HAŁASU”

w dziedzinie upowszechniania tańca zespołowego

 1. Maria Antoszczuk
 2. Katarzyna Jurzyk
 3. Zespół Tańca Nowoczesnego FLESZ JUNIOR
 4. Zespół Taneczny SDK CHEERLEADERS
 5. Zespół Taneczny „INFINITI ZAKSA CHEERLEADERS JUNIOR”
 6. Zespół Taneczny SPIN SUPERKIDS
 7. Zespół Taneczny SPIN SENIORS
 8. Zespół Taneczny SPIN JAZZ
 9. Zespół Taneczny SPIN JUNIORS

w dziedzinie teatru

 1. Kinga Dębska
 2. Aleksandra Pasoń
 3. Teatr FLUG
 4. TEATR 534
 5. Waldemar Lankauf

w dziedzinie filmu

 1. Paweł Maślona

za twórczą aktywność w środowisku lokalnym

 1. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Miejskich w Kędzierzynie-Koźlu

Nagrody Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2016 oraz za całokształt działalności:

1. Nagrody za całokształt działalności:

 1. Zbigniew Kowalski.
 2. Kozielskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej w Kędzierzynie-Koźlu.
 3. Publiczne Przedszkole Nr 18, Przegląd Teatralny „Teatromania Przedszkolaka”.

2. Nagrody za szczególne osiągnięcia – 2016 rok

w dziedzinie muzyki:

 1. Adam Wołkowski
 2. Chór „Echo Kresów”
 3. Krzysztof Ligenza
 4. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu
 5. Jolanta Stefaniak

w dziedzinie tańca towarzyskiego:

 1. Julia Kolińska
 2. Michał Domiański
 3. Agata Breitkopf
 4. Piotr Wojaczek
 5. Marek Trzemżalski

w dziedzinie upowszechniania tańca zespołowego

 1. Zespół Tańca Nowoczesnego FLESZ

w dziedzinie malarstwa

 1. Sebastian Huczyński

w dziedzinie teatru

 1. Teatr Ludzi Pracujących
Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel