Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty dofinansowane

Znalezienie współfinansowania środkami z funduszy UE czy budżetu państwa dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminy jest w dzisiejszych czasach zadaniem kluczowym dla każdej Jednostki Samorządu Terytorialnego.  

Wykazy zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji każdego nowego roku wypełniane są wieloma przedsięwzięciami o znaczeniu strategicznym. Rozważenie rozpoczęcia ich realizacji, zakresu rzeczowego  zależy często od tego, czy gminie uda się podpisać umowę o dofinansowanie.

Pozyskanie środków pozabudżetowych powoduje, że do budżetu jednostki wraca w formie refundacji część poniesionych środków finansowych, która może zostać spożytkowana na rozpoczęcie kolejnego, nowego zadania.  Gmina Kędzierzyn-Koźle aplikuje o środki finansowe z wielu dostępnych dla nas źródeł.

Zrealizowane dotąd projekty uzyskały wsparcie m.in.  z:

  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego,  
  • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
  • Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,
  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
  • Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska,
  • Programu Wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat,
  • Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
  • Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki,
  • Programu Rozwój infrastruktury Kultury.

W ramach wymienionych programów realizowane są zadania własne gminy związane z infrastrukturą transportową, gospodarczą, społeczną, ochroną środowiska, edukacją czy sportem, kulturą i rekreacją.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 Maj 2024 (środa)
Events of the day 2 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 3 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 4 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 5 Maj 2024 (niedziela)
6
Events of the day 7 Maj 2024 (wtorek)
Events of the day 8 Maj 2024 (środa)
Events of the day 11 Maj 2024 (sobota)
12
Events of the day 14 Maj 2024 (wtorek)
Events of the day 15 Maj 2024 (środa)
Events of the day 16 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 17 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 18 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 19 Maj 2024 (niedziela)
20
21
Events of the day 22 Maj 2024 (środa)
Events of the day 23 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 24 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 25 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 26 Maj 2024 (niedziela)
27
28
29
30
Events of the day 31 Maj 2024 (piątek)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel