Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu – Etap II

Tytuł projektu:

,,Przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu – Etap II ''.

Nazwa programu:

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój

Numer umowy o dofinansowanie:

Nr NPPDL/II/G/35/2014/U/11/2015

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

10 czerwca 2015r.

Wartość projektu:

4.873.912,71 PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:

2.436.956,35 PLN (co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowalnych)

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

14.04.2015r. - 15.11.2015r.

Zakres inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu będącej drogą gminną o numerze 2071 O klasy Z, na odcinku od 0,957 km ulicy do skrzyżowania z ul. Tartaczną i Reja (rondo Reja).

Planowana inwestycja obejmuje:

III etap remontu

 • przebudowę ulicy Kozielskiej od km 0,957 do km 1,69250
 • budowę 3 zatok autobusowych z przystankami
 • budowę włączeń ulic krzyżujących się
 • budowę dojazdów do posesji,
 • budowę chodników i ścieżek rowerowych,
 • przebudowę kanalizacji deszczowej i dostosowanie jej do nowej sytuacji drogowej,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę lub odtworzenie elementów małej architektury.

oraz IV etap remontu

 • przebudowę ulicy Kozielskiej od km 1,69250 do 1,79283
 • budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Kozielskiej i Reja (rondo Reja)
 • budowę włączenia do ronda ul. Reja i Tartacznej w niezbędnym zakresie,
 • budowę dojazdów do posesji
 • budowę chodników i ścieżek rowerowych
 • przebudowę kanalizacji deszczowej i dostosowanie jej do nowej sytuacji drogowej
 • budowę oświetlenia ulicznego
 • budowę lub odtworzenie elementów małej architektury, w tym murków oporowych w rejonie wiaduktu kolejowego.

Integralną częścią projektu jest przebudowa kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, jak kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sieci gazowe, wodociąg, kanalizacja sanitarna.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 2 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 6 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 7 lipiec 2024 (niedziela)
8
Events of the day 9 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 10 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 11 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 12 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 13 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 14 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 15 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 16 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 17 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 18 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 19 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 20 lipiec 2024 (sobota)
21
Events of the day 22 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 23 lipiec 2024 (wtorek)
24
25
Events of the day 26 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 27 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 28 lipiec 2024 (niedziela)
29
30
31
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel