Biuletyn Informacji Publicznej

  • Urząd Miasta
  • Urząd Miasta

Relacja z Rejonowego Zjazdu Delegatów PZERiI

W dniu  17 października 2023r w Domu Kultury "Chemik: w K-Koźlu odbył się Rejonowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Emerytów i Rencistów z Kędzierzyna .

Przewodnicząca otwierając Zjazd Delegatów poprosiła aby uczcić minutą ciszy członków naszych, którzy odeszli w minionej kadencji na wieczny spoczynek.

A przechodząc do porządku obrad powitała Delegatów, Członków Związku oraz zaproszonych gości w osobach: Panią Sabina Nowosielka - Prezydent Miasta, Pana Pawła Masełko - Starostę Powiatu Kędzierzyńsko -Kozielskiego, Panią Agatę Morkis - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pana Kryspina Nowaka - V-ce Przewodniczącego Zarządu Okręgowego w Opolu, Panią Barbarę Kołodziej - Honorowego Członka PZERiI

Sprawozdanie z działalności Związku za lata 2018 -2023 przedstawiła Przewodnicząca Anna Będkowska, m.in informując, że celem związku jest zrzeszanie emerytów, rencistów i inwalidów we wspólnym działaniu, w skład Zarządu  Rejonowego wchodzą Koła Seniora , których jest 5. Utrzymujemy się ze składek członkowskich,  wspierających, darowizn przekazywanych przez sponsorów. Wydajemy zaświadczenia PKP dla członków związku oraz dla emerytów, rencistów i inwalidów z terenu Kędzierzyna. Co roku przybywa osób starszych dysponujących dużą ilością wolnego czasu i chcą ten czas spożytkować w sposób aktywny. I jedną z takich Stowarzyszeń jest Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów , który realizuje zadania z zakresu aktywizacji osób starszych i  stwarza możliwości uczestnictwa członków w życiu społecznym ma za zadanie organizowanie życia kulturalnego, artystycznego, krajoznawczego, towarzyskiego  oraz pomoc dla członków wymagających pomocy  w postaci zapomóg, paczek, itd.

Związek liczy 1,129 członków na na dzień 17.10.2023r , opłaciło składkę członkowską 965 osób i jest największą organizacją na terenie Kędzierzyna. Przyjęliśmy do naszego związku na dzień 17 października br 190 nowych członków a w okresie kadencji przyjęto 850 nowych członków. Dla naszego Związku największą wartością jest kontakt z drugim człowiekiem i wzajemna sobie pomoc. Wspaniale jest realizowany ten kontakt poprzez edukację, rozmowy, wymiana doświadczeń, wspólne wyjazdy, pikniki, spotkania okolicznościowe itd to cementuje ludzi i tworzy wspaniałą wspólnotę seniorską.

Przewodnicząca na koniec podziękowała w imieniu swoim własnym i członków zarządu, zespołowi, członkom komisji rewizyjnej z którymi pracowała a pracowało nas w takim gorącym okresie w biurze 19 osób, gdzie wspólnie razem zrobiliśmy ogrom wspaniałej pracy na rzecz seniorów naszej organizacji, można ich nazwać pasjonaci społecznikowscy.

Przewodnicząca podziękowała Pani Prezydent, Starosty Powiatu, Dyrektorowi MOPS, Pracownikom Domu Dziennego Pobytu, Menadżerom biur podróży, Petrochemii blachownia oraz członkom związku  bez waszego członkostwa nie byłoby Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Dziękując przekazała, że organizacja jest w  pełnym rozkwicie mamy wspaniałą działalność tą merytoryczną, kulturalną i edukacyjną. Kolejne sprawozdanie to sprawozdanie finansowe, które przedstawiła Skarbnik Wiesława Gondek informując ze saldo jest dodatnie nie mamy żadnych długów.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Mikołaj Jadłowski, który podsumował działalność związku bardzo pozytywnie , stawiając wniosek o udzielenie absolutorium ustępującego Zarządowi, które jednogłośnie zostało udzielona.

Na Zjeździe Rejonowym wręczono Złotą Odznakę Honorową PZERiI za długoletnią  przynależność do związku i aktywny udział w działalności związkowej dla: Danieli Meyrowskiej, Gondek Wiesława, Muza Grażyna, Mikołaj Jadłowski, Barbara Bentkowska, oraz Medale Zarządu Okręgowego dla Pani Prezydent Sabinie Nowosielskiej, Agacie Morkis - Dyrektor MOPS  oraz Annie Będkowskiej -Przewodniczącej Związku  i Dyplomy uznania za aktywne i wszechstronne wspomaganie działań Zarządu dla : Kuchta Teresa, Ładna Anna, Polcyn Wanda, Nogaj Irena, Libner Irena, Stychno Irena, Stanisław Będkowski, Gralik Teresa, Beracz Zygmunt, Widacka Irena, Ligocka Władysława ora Starosta Powiatu Paweł Masełko.

Kwiaty i podziękowania otrzymali Przewodniczący Kół Seniora, Kuchta Teresa, Bentkowska Barbara , Polcyn Wanda, Szymoniak Władysława,Bodynek Dorota.

Prezydent Pani Sabina Nowosieldka zabierając głos podziękowała za otrzymany medal oraz pogratulowała Zarządowi za rozwój związku i ciekawych inicjatyw podejmowanych przez Biuro Zarządu wraz z Kołami Seniora życząc dalszych sukcesów i jednocześnie zadeklarowała pomoc i dalsze wsparcie dla rozwoju działań związku do życzeń dołączyli Pani Agata Morkis -Dyrektor MOPS oraz Paweł Masełko -Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Kolejnym punktem porządku obrad  były wybory na nową kadencję  i w wyniku przeprowadzonych wyborów wybrano jednogłośnie na :

Przewodniczącą PZERiI - Annę Będkowską

a na kolejną kadencję w skład Zarządu weszli następujące osoby:

na V-ce Przewodniczącą Annę Ładna

na sekretarza Zarządu Grażynę Muza

na skarbnika Zarządu Wiesławę Gondek

na członka Zarządu Barbarę Bentkowska

członek       Zarządu  Wanda Polcyn

członek      Zarządu Zenobia Wrona

członek     Zarządu   Teresa Kuchta

członek     Zarządu  Władysława Ligocka

członek     Zarządu   IrenaNogaj

członek     Zarządu Mirosława Romanowska

członek    Zarządu  Jolanta Zbroińska

członek   Lubomira  Fiediuk

członek    Zarządu  Stanisław Będkowski

członek   Zarządu   Dorota Bodynek

do Rejonowej Komisji Rewizyjnej  wybrano:

na Przewodniczącego -Mikołaj Jadłowski

na sekretarza     Teresę Gralik

na członka         Władysława Szymoniak

na Delegata na Zjazd Okręgowy wybrano:

Annę Będkowską

Wiesławę Gondek

Barbarę Bentkowską

Na zakończenia Przewodnicząca podziękowała Przewodniczącemu i Sekretarzowi za owoce i sprawne przeprowadzenie obrad oraz wszystkim biorącym udział w zjeździe.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 2 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 6 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 7 lipiec 2024 (niedziela)
8
Events of the day 9 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 10 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 11 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 12 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 13 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 14 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 15 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 16 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 17 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 18 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 19 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 20 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 21 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 22 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 23 lipiec 2024 (wtorek)
24
25
Events of the day 26 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 27 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 28 lipiec 2024 (niedziela)
29
30
31
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel