Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - czekamy na Państwa opinie

Szanowni Państwo, przedstawiamy projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Miasta Kędzierzyn–Koźle.

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to dokument o znaczeniu strategicznym. Wskazuje się w nim działania prowadzące do transformacji wszystkich sektorów gospodarki, której efektami będą: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

PGN – to również szansa na pozyskanie w najbliższych latach środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych przez podmioty publiczne i prywatne, które zgłosiły chęć uczestniczenia w tym Planie i przedstawiły propozycje swoich działań.

Celem publikacji wstępnego projektu dokumentu jest przede wszystkim zasięgnięcie opinii mieszkańców, którzy stanowią głos doradczy w tym projekcie. Zgłoszone uwagi będą mieć wpływ na dalszy kierunek działań w opracowywanym Planie gospodarki niskoemisyjnej.

Jeżeli zgłosiliście już Państwo propozycje planowanych inwestycji – sprawdźcie czy zostały zawarte w projekcie dokumentu. Jeżeli chcecie przystąpić do Planu – czekamy na Państwa formularze zgłoszeń tylko do 26 czerwca.

Wszystkie uwagi do Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej prosimy wysyłać na adres pgn@kedzierzynkozle.pl lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32 (pokój nr 427 lub 411)

O szczegóły możecie Państwo pytać również koordynatorów projektu, pod numerami telefonów: 77 40 50 387 (p. Ewa Kania-Akonom) oraz 77 40 50 363 (p. Edyta Brabańska-Gawlica).

Możesz jeszcze wypełnić Ankietę https://docs.google.com/forms/d/1HV8XKSkuBRA-cNNu6bHNrz8IWYJ2HqZg_TEfEaCWqXQ/viewform

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla miasta Kędzierzyn-Koźle

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
1
2
Events of the day 3 marzec 2024 (niedziela)
4
5
6
7
Events of the day 8 marzec 2024 (piątek)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Events of the day 23 marzec 2024 (sobota)
24
25
26
27
28
29
30
31
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel