Biuletyn Informacji Publicznej

Remont ciągu ulic: Miłej, Pięknej, Parkowej, Nowej, Kanałowej, Północnej, Poprzecznej, Zgodnej, Przyjemnej w Kędzierzynie-Koźlu

Tytuł projektu:

Remont ciągu ulic: Miłej, Pięknej, Parkowej, Nowej, Kanałowej, Północnej, Poprzecznej, Zgodnej, Przyjemnej w Kędzierzynie-Koźlu

Nazwa programu:

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój

Numer umowy o dofinansowanie:

NPPDL/II/G/36/2014/U/59/2015

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

04 grudnia 2015r.

Wartość projektu:

1.189.822 PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:

594.911 PLN (co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowalnych)

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

12.03.2015r. - 15.12.2015r.

Zakres inwestycji:

Przedmiotem inwestycji w Kędzierzynie-Koźlu jest remont następujących dróg gminnych:

 • ul. Miła – droga gminna nr 107839 O, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową- ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą Piękną- droga gminna,
 • ul. Piękna – droga gminna nr 107871 O,  na odcinku od skrzyżowania z ulicą Miłą do skrzyżowania z ulicą Zgodną
 • ul. Parkowa – droga gminna nr 107867 O, odcinek do skrzyżowania z ul. Miłą,
 • ul. Nowa – droga gminna nr 107855 O, na odcinku od ul. Poprzecznej do ulicy Zgodnej,
 • ul. Kanałowa – droga gminna nr 107786 O, w zakresie placu manewrowego,
 • ul. Północna – droga gminna nr 107885 O, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zamkniętą do skrzyżowania
 • z ulicą Piękną i Aroniową,
 • ul. Poprzeczna – droga gminna nr 107883 O, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zamkniętą do skrzyżowania z ulicą Piękną,
 • ul. Zgodna – droga gminna nr 107970 O, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Parkową do skrzyżowania z ulicą Malinową i Piękną,
 • ul. Przyjemna – droga gminna nr 107892 O, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kanałową do skrzyżowania z ulicą Piękną.

Zakres rzeczowy, wymiary, parametry:

W miejscach uszkodzonej warstwy ścieralnej projektuje się wymianę w-wy, w miejscach uszkodzonej konstrukcji jezdni projektuje się jej wymianę. Na odcinkach, gdzie znajduje się chodnik w złym stanie technicznym projektuje się wymianę konstrukcji chodnika. Na odcinkach, gdzie znajduje się krawężnik w złym stanie technicznym projektuje się jego wymianę. Projektuje się korektę niwelety jezdni na odcinkach z mniejszymi spadkami podłużnymi niż 0,3%. Na pozostałych odcinkach niweleta pozostaje bez zmian.

Główne parametry geometryczne:

 1. Łączna długość odcinków – 2066 m
 2. Szerokość jezdni – 5,4÷6,2 m
 3. Szerokość chodnika – 1,2÷2,3 m
 4. Powierzchnia warstwy ścieralnej do wymiany – 10270 m2
 5. Powierzchnia chodnika do remontu – 1904,74 m2,  (w tym 687,74m2 już wykonano)
 6. Powierzchnia chodnika do wybudowania – 746 m2

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
1
Events of the day 2 kwiecień 2024 (wtorek)
Events of the day 3 kwiecień 2024 (środa)
Events of the day 4 kwiecień 2024 (czwartek)
5
Events of the day 6 kwiecień 2024 (sobota)
7
Events of the day 8 kwiecień 2024 (poniedziałek)
Events of the day 9 kwiecień 2024 (wtorek)
Events of the day 10 kwiecień 2024 (środa)
Events of the day 11 kwiecień 2024 (czwartek)
Events of the day 12 kwiecień 2024 (piątek)
Events of the day 13 kwiecień 2024 (sobota)
Events of the day 14 kwiecień 2024 (niedziela)
Events of the day 15 kwiecień 2024 (poniedziałek)
Events of the day 16 kwiecień 2024 (wtorek)
17
18
Events of the day 19 kwiecień 2024 (piątek)
Events of the day 20 kwiecień 2024 (sobota)
Events of the day 21 kwiecień 2024 (niedziela)
Events of the day 22 kwiecień 2024 (poniedziałek)
Events of the day 23 kwiecień 2024 (wtorek)
Events of the day 24 kwiecień 2024 (środa)
Events of the day 25 kwiecień 2024 (czwartek)
Events of the day 26 kwiecień 2024 (piątek)
Events of the day 27 kwiecień 2024 (sobota)
Events of the day 28 kwiecień 2024 (niedziela)
29
30
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel