Biuletyn Informacji Publicznej

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – etap II.

TYTUŁ PROJEKTU:

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – etap II.

OŚ PRIORYTETOWA:

05 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

DZIAŁANIE:

05.05 – Ochrona powietrza

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.05.05.00-16-0022/19-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

04.11.2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

237 167,00 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

80 636,78 zł

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

OKRES REALIZACJI:

05.11.2019 – 24.12.2021

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

Przedmiotem projektu jest wymiana indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne, a także likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle. Gmina planuje udzielać bezpośrednio dotacji mieszkańcom Kędzierzyna-Koźla, którzy zadeklarują chęć likwidacji starego źródła i wymianę na nowe bardziej ekologiczne. Wnioskodawca przeprowadził ankietyzację na obszarze miasta i zebrał wnioski osób zainteresowanych otrzymaniem dotacji. W ramach projektu zakładane jest: Wykonanie inwestycji w postaci demontażu indywidualnych źródeł ciepła i montaż nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła w postaci: kotłów gazowych (15 szt.), kotłów spełniających wymagania ekoprojektu na paliwa stałe (6 sztuk), kotłów spełniających wymagania Eko-projektu na paliwa stałe – pellet (3 sztuk), oraz pomp ciepła (2 sztuki). Przewidziano także wydatki niezbędne do realizacji projektu, w tym: System kontroli i rozliczania dotacji, narzędzie do pomiarów ciągłych wartości stężeń PM10, PM2,5 oraz promocję uświadamiającą nie tylko pochodzenie dofinansowania ze budżetu UE, ale także celów Wspólnoty w zakresie ograniczenia niskiej emisji i zmian klimatu. W efekcie realizacji projektu do 2021 roku zmodernizowanych zostanie 26 sztuk źródeł ciepła.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
1
Events of the day 2 Grudzień 2023 (sobota)
Events of the day 3 Grudzień 2023 (niedziela)
Events of the day 4 Grudzień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 5 Grudzień 2023 (wtorek)
Events of the day 6 Grudzień 2023 (środa)
Events of the day 7 Grudzień 2023 (czwartek)
Events of the day 8 Grudzień 2023 (piątek)
Events of the day 9 Grudzień 2023 (sobota)
Events of the day 10 Grudzień 2023 (niedziela)
Events of the day 11 Grudzień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 12 Grudzień 2023 (wtorek)
Events of the day 13 Grudzień 2023 (środa)
Events of the day 14 Grudzień 2023 (czwartek)
15
Events of the day 16 Grudzień 2023 (sobota)
Events of the day 17 Grudzień 2023 (niedziela)
Events of the day 18 Grudzień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 19 Grudzień 2023 (wtorek)
Events of the day 21 Grudzień 2023 (czwartek)
22
Events of the day 23 Grudzień 2023 (sobota)
24
25
26
Events of the day 27 Grudzień 2023 (środa)
Events of the day 28 Grudzień 2023 (czwartek)
Events of the day 29 Grudzień 2023 (piątek)
Events of the day 30 Grudzień 2023 (sobota)
31
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel