Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa drogi gminnej – ul. Juliusza Słowackiego w Kędzierzynie-Koźlu

Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi gminnej – ul. Juliusza Słowackiego w Kędzierzynie-Koźlu”

Nazwa programu:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Numer umowy o dofinansowanie:

Nr RFRD/2021/G/25/U/2022

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

07.04.2022 r.

Wartość projektu:

1.547.650,96 PLN – całkowita wartość zadania

1.414.200,20 PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:

707.100,10 PLN

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

Czerwiec 2022 – grudzień 2022 r.

 

 

Zakres inwestycji:

Zakres przewidywanych prac w ramach zadania

Parametry zgodnie

Jezdnia

780 m2

Pobocza

254 m2

Chodniki

548 m2

Ścieżki rowerowe

0

Ścieżki rowerowe, z których mogą korzystać piesi (tzw. ciągi pieszo - rowerowe)

0

Przejścia dla pieszych

NIE

Oznakowanie Pionowe (liczba tablic/liczba słupków - wybrać właściwe)

TAK/TAK

Oznakowanie poziome

TAK

Odwodnienie drogi

TAK

Oświetlenie drogi

TAK

 

 

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Najbliższe wydarzenie

Brak nadchodzących wydarzeń

Brak nadchodzących wydarzeń

Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel