Biuletyn Informacji Publicznej

 • Urząd Miasta
 • Urząd Miasta

Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczak

e-mail: artur.maruszczak@kedzierzynkozle.pl

Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycyjno-Remontowej - Artur Maruszczak w biurze

Zakres zadań i odpowiedzialności Zastępcy Prezydenta Miasta
ds. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycyjno-Remontowej.

§ 8. Zakres zadań i odpowiedzialności Zastępcy Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycyjno-Remontowej obejmuje:

 1. nadzór i koordynację działań podejmowanych w celu realizacji zadań Gminy w zakresie:
  1. procesów inwestycyjnych oraz prac remontowych w obrębie obiektów i infrastruktury technicznej,
  2. zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i architektury oraz ochrony zabytków nieruchomych,
  3. geodezji i gospodarki nieruchomościami,
  4. ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rolnictwa i leśnictwa,
  5. infrastruktury technicznej w dziedzinie:
   • zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków i wód opadowych,
   • zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i paliwa gazowe,
   • oświetlenia miejsc publicznych,
   • utrzymania porządku, czystości i gospodarki odpadami,
   • cmentarnictwa,
  6. budowy i modernizacji oraz zarządzania drogami gminnymi,
  7. zarządzania gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
  8. komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
  9. przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 2. odpowiedzialność za:
  1. wykonanie określonych w niniejszym Regulaminie zadań komórek organizacyjnych Urzędu Miasta stanowiących zaplecze kadrowe i dokumentacyjne podejmowanych przez niego działań, a mianowicie:
   • Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
   • Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji,
   • Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
   • Wydziału Zamówień Publicznych,
   • Wydziału Zarządzania Drogami.
  2. nadzór wykonywania określonych w statutach gminnych jednostek organizacyjnych zadań z zakresu:
   • zarządzania gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
   • zarządzania cmentarzami komunalnymi;
  3. zapewnienie współpracy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz gminnych jednostek organizacyjnych określonych w lit. a- b  z:
   • Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją sp. z o. o.,
   • Miejskim Zakładem Energetyki Cieplnej sp. z o. o.,
   • Regionalnym Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów "Czysty Region" Sp. z o.o.,
   • Usługami Komunalnymi sp. z o. o.,
  4. w celu prawidłowego wykonywania zadań Gminy określonych w pkt. 1;
 3. sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli zarządczej działania:
  1. pracowników  Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
  2. pracowników Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji,
  3. pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
  4. pracowników Wydziału Zamówień Publicznych,
  5. pracowników Wydziału Zarządzania Drogami.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 2 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 3 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 4 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
5
6
7
Events of the day 8 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 9 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 10 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 11 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 12 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 13 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 14 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 15 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 16 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 17 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 18 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 19 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 20 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 21 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 22 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 23 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 24 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 25 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 26 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 27 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 28 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 29 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 30 Wrzesień 2023 (sobota)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel