Biuletyn Informacji Publicznej

 • Urząd Miasta
 • Urząd Miasta

Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycyjno-Remontowej

Krzysztof Wołynkiewicz

e-mail: krzysztof.wolynkiewicz@kedzierzynkozle.pl

Zakres zadań i odpowiedzialności Zastępcy Prezydenta Miasta
ds. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycyjno-Remontowej.

§ 8. Zakres zadań i odpowiedzialności Zastępcy Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycyjno-Remontowej obejmuje:

 1. nadzór i koordynację działań podejmowanych w celu realizacji zadań Gminy w zakresie:
  1. procesów inwestycyjnych oraz prac remontowych w obrębie obiektów i infrastruktury technicznej,
  2. zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i architektury oraz ochrony zabytków nieruchomych,
  3. geodezji i gospodarki nieruchomościami,
  4. ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rolnictwa i leśnictwa,
  5. infrastruktury technicznej w dziedzinie:
   • zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków i wód opadowych,
   • zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i paliwa gazowe,
   • oświetlenia miejsc publicznych,
   • utrzymania porządku, czystości i gospodarki odpadami,
   • cmentarnictwa,
  6. budowy i modernizacji oraz zarządzania drogami gminnymi,
  7. zarządzania gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
  8. komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
  9. przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 2. odpowiedzialność za:
  1. wykonanie określonych w niniejszym Regulaminie zadań komórek organizacyjnych Urzędu Miasta stanowiących zaplecze kadrowe i dokumentacyjne podejmowanych przez niego działań, a mianowicie:
   • Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
   • Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji,
   • Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
   • Wydziału Zamówień Publicznych,
   • Wydziału Zarządzania Drogami.
  2. nadzór wykonywania określonych w statutach gminnych jednostek organizacyjnych zadań z zakresu:
   • zarządzania gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
   • zarządzania cmentarzami komunalnymi;
  3. zapewnienie współpracy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz gminnych jednostek organizacyjnych określonych w lit. a- b  z:
   • Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją sp. z o. o.,
   • Miejskim Zakładem Energetyki Cieplnej sp. z o. o.,
   • Regionalnym Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów "Czysty Region" Sp. z o.o.,
   • Usługami Komunalnymi sp. z o. o.,
  4. w celu prawidłowego wykonywania zadań Gminy określonych w pkt. 1;
 3. sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli zarządczej działania:
  1. pracowników  Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
  2. pracowników Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji,
  3. pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
  4. pracowników Wydziału Zamówień Publicznych,
  5. pracowników Wydziału Zarządzania Drogami.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 2 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 3 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 4 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 6 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 7 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 8 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 9 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 10 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 11 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 12 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 13 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 14 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 15 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 16 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 17 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 18 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 19 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 20 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 21 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 22 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 23 czerwiec 2024 (niedziela)
24
Events of the day 25 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 26 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 27 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 28 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 29 czerwiec 2024 (sobota)
30
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel