Biuletyn Informacji Publicznej

2018

2018.11.09 - Polski Związek Filatelistów, okręg opolski w Opolu - Wydanie walorów filatelistycznych z okazji 40 rocznicy powstania Mazurskiej Służby Ratowniczej

2018.11.07 - Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Floriana - XXI Przegląd Pieśni Religijnej AZOTY 2018

2018.08.09 - zatwierdzenie protokołu z posiedzenia komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 2202/KST/2018 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym kon kursie ofert na realizację zadania Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku - ETAP II

2018.07.30 - Powołanie komisji konkursowejopiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku - ETAP II

2018.07.18 - ogloszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku - Etap II

2018.07.05 - realizacja zadania Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku - ETAP II

2018.03.29 - wyniki konkursu ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

2018.03.28 - Stowarzyszenie Motocyklistów Troopers of Highways MC - Motoserce 2018

2018.03.20 - powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

2018.02.28 - Stowarzyszenie Moc Muzyki - Moc Muzyki dla Łucji

2018.02.19 - Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

2018.02.05 - Otwarty konkurs ofert - realizacja zadań Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

2018.01.19 - Stowarzyszenie Wychowanie przez sztukę - Kolędo, Karnawale - adieu

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 Maj 2024 (środa)
Events of the day 2 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 3 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 4 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 5 Maj 2024 (niedziela)
6
Events of the day 7 Maj 2024 (wtorek)
Events of the day 8 Maj 2024 (środa)
Events of the day 11 Maj 2024 (sobota)
12
Events of the day 14 Maj 2024 (wtorek)
Events of the day 15 Maj 2024 (środa)
Events of the day 16 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 17 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 18 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 19 Maj 2024 (niedziela)
20
21
Events of the day 22 Maj 2024 (środa)
Events of the day 23 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 24 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 25 Maj 2024 (sobota)
26
27
28
29
30
Events of the day 31 Maj 2024 (piątek)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel