Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020
Projekty realizowane przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

 • Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap I – zabytkowy park w Sławięcicach
 • Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego
 • Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego
 • Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności wraz z terenem przyległym
 • Strefa Historii i Inspiracji – utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu
 • Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego
 • Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów – Pole Południowe
 • Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych przylegających do Portu w Koźlu
 • Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim
 • Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn
 • Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II
 • Świadczenie opieki paliatywnej poprzez utworzenie całodobowego hospicjum w Kędzierzynie-Koźlu
 • Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim – Etap II
 • Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Koźle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą
 • Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych przylegających do Portu w Koźlu
 • Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych – Pole Południowe
 • Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III
 • Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
 • Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla
 • Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – etap II.
 • Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IV
 • Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – etap III

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Najbliższe wydarzenie

Brak nadchodzących wydarzeń

Brak nadchodzących wydarzeń

Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel