Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla

TYTUŁ PROJEKTU:

Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla.

OŚ PRIORYTETOWA:

05 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

DZIAŁANIE:

05.03 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.05.03.01-16-0015/19-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

21.12.2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

892 286,58 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

300 000,00 zł

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn - Koźle

OKRES REALIZACJI:

18.12.2018 – 31.08.2021

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

Przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w partnerstwie z Muzeum Ziemi Kozielskiej przewiduje następujące zadania: 1. Remont budynku krematorium w filii byłego obozu pracy Auschwitz w Kędzierzynie-Koźlu (Strefa "A" ścisłej ochr. konserwatorskiej. Rejestr zabytków woj. opolskiego pod nr 2059/80 decyzją z 31.12.1980 r. Zakres prac m.in.: renowacja elewacji, wymiana stolarki drzwiowej, montaż okien, renowacja komina, ścian wewnętrznych, remont monumentu i tablicy pamiątkowej. Renowacja pieca krematoryjnego będzie przedmiotem prac kolejnego etapu inwestycji nie objętego niniejszym wnioskiem), 2. Remont północno-zachodniego muru obronnego tzw. Zamku Górnego w Koźlu. Zakres prac m.in.: konserwacja muru, oczyszczenie, izolacja, wzmocnienie cegieł, konsolidacja zapraw, uzupełnienia, przemurowania, zabezpieczenie korony muru, wzmocnienie prętami, przebudowa studzienki, wykonanie drenażu, skarpy, schodów wraz z konstrukcją oporową oraz ogrodzenia z furtką.), 3. Opracowanie i uruchomienie aplikacji wspomagającej promocję dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla oraz zwiększająca dostępność oferty dla osób z niepełnoprawnościami wraz z wydaniem publikacji "Zeszytów Muzealnych" (w tym zakup: punktu i bramy dostępowej, Switch, drukarki kodów QR i 10 szt. tabletów).

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 2 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 3 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 4 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
5
6
7
Events of the day 8 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 9 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 10 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 11 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 12 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 13 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 14 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 15 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 16 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 17 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 18 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 19 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 20 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 21 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 22 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 23 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 24 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 25 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 26 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 27 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 28 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 29 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 30 Wrzesień 2023 (sobota)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel