Biuletyn Informacji Publicznej

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tytuł projektu:

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kędzierzyn-Koźle

Program operacyjny:

Infrastruktura i Środowisko

Priorytet:

IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Działanie:

9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

2 lipca 2014

Numer umowy o dofinansowanie:

POIS.09.03.00-00-070/13-00

Wartość projektu:

170.040,00 PLN

Wysokość dofinansowania:

144.534,00 PLN

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

2 maja 2014r.- 30 czerwca 2015r.

Zakres projektu:

W ramach projektu planuje się opracowanie baz danych i planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kędzierzyn-Koźle, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta, spółek komunalnych i jednostek organizacyjnych, działania promocyjne oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przewiduje się także równoległą aktualizację „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kędzierzyn-Koźle” w celu zapewnienia spójności polityki energetycznej miasta z planem działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. Realizacja założeń PGN dla Miasta Kędzierzyn-Koźle będzie skutkować podniesieniem efektywności energetycznej oraz wpłynie na poprawę jakości powietrza na obszarach o odnotowanych przekroczeniach poziomu dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 2 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 3 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 4 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
5
6
7
Events of the day 8 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 9 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 10 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 11 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 12 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 13 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 14 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 15 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 16 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 17 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 18 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 19 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 20 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 21 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 22 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 23 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 24 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 25 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 26 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 27 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 28 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 29 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 30 Wrzesień 2023 (sobota)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel