Biuletyn Informacji Publicznej

Program priorytetowy „Ciepłe mieszkanie”

Program priorytetowy „Ciepłe mieszkanie”

DRUGI NABÓR

NAZWA PROGRAMU

Program priorytetowy „Ciepłe mieszkanie” - nabór 2, finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DATA PODPISANIA UMOWY

005/2024/G-22/OA-CM/DCM  z dnia 30 kwietnia 2024r.

WARTOŚĆ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU

Z programu „Ciepłe Mieszkanie” – nabór 2, będą mogli skorzystać:

  • właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych
  • uprawnieni z ograniczonego prawa rzeczowego
  • najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, jeśli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy
  • wspólnoty mieszkaniowe (3-7 lokalowe)

Wysokość przyznanego dofinansowania dla mieszkańców zależeć będzie od dochodu. Program zakłada występowanie 3 części – osoby fizyczne i część 4 – wspólnoty.