Biuletyn Informacji Publicznej

Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza

TYTUŁ PROJEKTU:

„Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza”

NAZWA PROGRAMU:

Interreg V-A. Republika Czeska-Polska

NUMER UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY:

CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

17.04.2017

WARTOŚĆ PROJEKTU:

479.427,58 EUR (całkowita wartość wszystkich partnerów projektu)

64.413,50 EUR (wartość Partner Gmina Kędzierzyn-Koźle)

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

407.513,44 EUR (całkowita wartość dla wszystkich partnerów projektu)

54.751,50 EUR (wysokość dofinansowania Partner Gmina Kędzierzyn-Koźle)

BENEFICJENCI

Gmina Świdnica (Główny beneficjent dofinansowania), Gmina Kłodzko, Gmina Kędzierzyn-Koźle, Miasto Trutnov, Stowarzyszenie Folklorni soubor Barunka Česká Skalice, Miasto Náchod.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

styczeń 2017 - kwiecień 2019

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU:

„Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza” to projekt współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Aktywizacja i współpraca seniorów pogranicza polsko-czeskiego z miast Świdnica, Kłodzko, Kędzierzyn-Koźle, Trutnov, Česká Skalice, Náchod. Grupami docelowymi projektu są zarówno kadra 6 samorządów lokalnych, ich jednostek oraz współpracujących z nimi organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób starszych jak i grupa seniorów z miast zaangażowanych w projekt. Planuje się, że projektem objętych będzie około 600 seniorów oraz 60 pracowników i liderów NGO. Korzyści z projektu odniesie cała społeczność pogranicza polsko-czeskiego, która odzyska liczną grupę społeczną postrzeganą dotychczas jako bierną, wycofaną z życia i pracy na rzecz rozwoju lokalnego.

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
Events of the day 7 styczeń 2023 (sobota)
Events of the day 8 styczeń 2023 (niedziela)
Events of the day 9 styczeń 2023 (poniedziałek)
10
11
Events of the day 12 styczeń 2023 (czwartek)
Events of the day 13 styczeń 2023 (piątek)
Events of the day 14 styczeń 2023 (sobota)
Events of the day 15 styczeń 2023 (niedziela)
Events of the day 16 styczeń 2023 (poniedziałek)
Events of the day 17 styczeń 2023 (wtorek)
Events of the day 18 styczeń 2023 (środa)
Events of the day 19 styczeń 2023 (czwartek)
20
Events of the day 21 styczeń 2023 (sobota)
Events of the day 22 styczeń 2023 (niedziela)
Events of the day 23 styczeń 2023 (poniedziałek)
Events of the day 24 styczeń 2023 (wtorek)
25
Events of the day 26 styczeń 2023 (czwartek)
Events of the day 27 styczeń 2023 (piątek)
Events of the day 28 styczeń 2023 (sobota)
Events of the day 29 styczeń 2023 (niedziela)
30
Events of the day 31 styczeń 2023 (wtorek)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel