Biuletyn Informacji Publicznej

Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza

TYTUŁ PROJEKTU:

„Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza”

NAZWA PROGRAMU:

Interreg V-A. Republika Czeska-Polska

NUMER UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY:

CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

17.04.2017

WARTOŚĆ PROJEKTU:

479.427,58 EUR (całkowita wartość wszystkich partnerów projektu)

64.413,50 EUR (wartość Partner Gmina Kędzierzyn-Koźle)

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

407.513,44 EUR (całkowita wartość dla wszystkich partnerów projektu)

54.751,50 EUR (wysokość dofinansowania Partner Gmina Kędzierzyn-Koźle)

BENEFICJENCI

Gmina Świdnica (Główny beneficjent dofinansowania), Gmina Kłodzko, Gmina Kędzierzyn-Koźle, Miasto Trutnov, Stowarzyszenie Folklorni soubor Barunka Česká Skalice, Miasto Náchod.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

styczeń 2017 - kwiecień 2019

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU:

„Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza” to projekt współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Aktywizacja i współpraca seniorów pogranicza polsko-czeskiego z miast Świdnica, Kłodzko, Kędzierzyn-Koźle, Trutnov, Česká Skalice, Náchod. Grupami docelowymi projektu są zarówno kadra 6 samorządów lokalnych, ich jednostek oraz współpracujących z nimi organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób starszych jak i grupa seniorów z miast zaangażowanych w projekt. Planuje się, że projektem objętych będzie około 600 seniorów oraz 60 pracowników i liderów NGO. Korzyści z projektu odniesie cała społeczność pogranicza polsko-czeskiego, która odzyska liczną grupę społeczną postrzeganą dotychczas jako bierną, wycofaną z życia i pracy na rzecz rozwoju lokalnego.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 2 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 3 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 4 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 6 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 7 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 8 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 9 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 10 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 11 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 12 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 13 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 14 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 15 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 16 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 17 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 18 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 19 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 20 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 21 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 22 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 23 czerwiec 2024 (niedziela)
24
Events of the day 25 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 26 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 27 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 28 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 29 czerwiec 2024 (sobota)
30
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel