Biuletyn Informacji Publicznej

Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie i Prudniku

Wzrost jakości usług  administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku

TYTUŁ PROJEKTU PARTNERSKIEGO:

„Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie i Prudniku” 

NAZWA PROGRAMU:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

NUMER UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY:

POWR.02.18.00-00-0012/18

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

-

WARTOŚĆ PROJEKTU:

1 143 548,73 zł – całkowita wartość projektu w tym dla Gminy Kędzierzyn-Koźle 238 711,20 zł

KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH:

1 143 548,73 zł – wysokość całkowitych kosztów kwalifikowalnych w tym dla Gminy Kędzierzyn-Koźle 238 711,20 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

990 962,49 zł (co stanowi 84,28% poniesionych kosztów kwalifikowalnych), w tym dla Gminy Kędzierzyn-Koźle 201 185,80 zł

BENEFICJENT:

Lider projektu - Gmina Kluczbork, Partner – Gmina Kędzierzyn-Koźle

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

styczeń - grudzień 2019r.

CEL:

Doskonalenie jakości oraz monitorowanie jakości procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU:

W ramach zadania Gmina Kędzierzyn-Koźle planuje:
1) Wdrożenie Portalu Informacyjno – Płatniczego
Portal umożliwia bezpieczne logowanie się do systemu przez przeglądarkę z wykorzystaniem SSO platformy ePUAP, Portal umożliwia uzyskiwanie danych o aktualnych zobowiązaniach zalogowanego klienta wobec gminy np. aktualna kwoto do zapłaty, termin płatności, tytuł i opis rozrachunku, informacja o dodatkowych kosztach z tytułu odsetek lub kosztów upomnienia. Dane o zobowiązaniach pobierane będą za pomocą usług sieciowych z systemów dziedzinowych. System będzie umożliwiał dokonywanie płatności elektronicznych. Będzie możliwość generowania plików z elektronicznymi przelewami w formie bankowości elektronicznej. System będzie zaprojektowany w formie responsywnej umożliwiającej poprawne działanie na urządzeniach mobilnych.

2) Wdrożenie systemu informacji przerstrzennej wraz z portalem mapowym dostępnym dla mieszkańców

W ramach wprowadzonych rozwiązań zostanie wdrożone oprogramowanie do zarządzania zasobem gminnym z zakresu nieruchomości, m.in. o możliwość publikacji danych dotyczących mienia komunalnego na portalu mapowym a także oprogramowania do zarządzania informacją przestrzenną dotyczącą bieżącej oferty inwestycyjnej gminy. Utworzony portal mapowy przeznaczony będzie głównie dla mieszkańców i inwestorów oraz umożliwi bezpłatne pozyskanie szczegółowej informacji na temat: własności gruntu, oferty inwestycyjnej, zagospodarowania przestrzennego działki (w tym prowadzonych procedur planistycznych), zabytku i  powierzchni działki. Portal umożliwi przeglądanie dołączonych zdjęć terenu inwestycyjnego. Udostępnione dane będzie można udostępniać innymi jednostkom oraz zestawiać dane zasilające portal z dowolnymi danymi przestrzennymi poprzez podłączenie warstw za pomocą usługi sieciowej WMS lub WFS.

3) Szkolenia dla pracowników samorządowych zaangażowanych we wdrożenie ww. systemów

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Najbliższe wydarzenie

Brak nadchodzących wydarzeń

Brak nadchodzących wydarzeń

Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel