Biuletyn Informacji Publicznej

Bieżąca realizacja projektu

Gmina Kędzierzyn-Koźle jest w trakcie realizacji projektu
pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla miasta Kędzierzyn-Koźle“

Zgodnie z harmonogramem realizacji działań powstała pierwsza – robocza jeszcze wersja dokumentu PGN. Opracowanie zawiera opisy uwarunkowań strategicznych przedstawiających ramy do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej. Szczegółowo charakteryzuje stan istniejący Gminy Kędzierzyn-Koźle z punktu widzenie położenia, sytuacji demograficznej, energetyki, budownictwa, transportu, gospodarki, problemów środowiskowych czy gospodarki odpadami.  Przedstawia aspekty organizacyjno-finansowe dotyczące realizacji PGN-u. Dokument nie zawiera jeszcze wyników bazowej inwentaryzacji emisji CO2 dla miasta Kędzierzyn-Koźle – wciąż spływają dane i informacje z poszczególnych instytucji, przedsiębiorstw i jednostek, do których wystąpiliśmy o udostępnienie danych związanych  z wielkością emisji, ilością i rodzajem wykorzystywanych paliw i energii (energia konwencjonalna), wykorzystaniem OZE, jak również danych dotyczących natężenia ruchu samochodowego.

Na bazie już otrzymanych danych cząstkowych konstruowane są pierwsze priorytetowe obszary działań, które będą ujęte w planie gospodarki niskoemisyjnej. Obszary, w których będą one realizowane to: wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, efektywna produkcja, dystrybucja i wykorzystanie energii, ograniczenie emisji w budynkach, termomodernizacja, niskoemisyjny transport, efektywna  gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, wykorzystanie energooszczędnych technologii oświetleniowych, informacja i edukacja oraz gospodarka przestrzenna i administracja.

Równolegle, trwają prace nad opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Oczekujemy na wskazanie zakresu i szczegółowości informacji wymaganych w prognozie.

Jednym z kolejnych działań będzie spotkanie w Urzędzie Miasta w celu przedyskutowania kierunków i zadań akie mogłyby być zrealizowanie w gminie w  ramach planu gospodarki niskoemisyjnej. Takie spotkanie chcielibyśmy zorganizować na przełomie kwietnia i maja 2015. Już dzisiaj zapraszamy serdecznie przedstawicieli instytucji, przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z terenu gminy, dla których uczestnictwo w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Kędzierzyn-Koźle jest szansą na pozyskanie  środków unijnych na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na zastosowanie  odnawialnych źródeł energii.

W ramach  prac przeprowadzona zostanie  inwentaryzacja oświetlenia oraz  szerokie konsultacje społeczne.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla miasta Kędzierzyn-Koźle

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 2 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 6 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 7 lipiec 2024 (niedziela)
8
Events of the day 9 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 10 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 11 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 12 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 13 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 14 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 15 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 16 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 17 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 18 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 19 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 20 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 21 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 22 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 23 lipiec 2024 (wtorek)
24
25
Events of the day 26 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 27 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 28 lipiec 2024 (niedziela)
29
30
31
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel