Biuletyn Informacji Publicznej

 • VIII Festiwal Mikołaja z Koźla 2023
 • ZAKSA
 • Twierdza
 • Baszta Montalamberta

Nagrody Prezydenta Miasta - sport

Do 31 stycznia każdego roku można składać wnioski o przyznawanie nagród za wysokie osiągnięcia sportowe. Wnioski o przyznanie nagrody kieruje się do Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle na wzorze stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XX/152/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród, która określa rodzaje oraz szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów za zasługi wniesione w ich osiągnięcie, a także dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Nagrody przyznaje Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle na wniosek:

 1. klubu sportowego zgłaszającego kandydata do nagrody;
 2. kandydata do nagrody (rodzica lub opiekuna prawnego – w przypadku kandydata niepełnoletniego);
 3. instytucji kultury fizycznej;
 4. osób fizycznych;
 5. innych podmiotów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu sportu.

Prezydent Miasta może przyznać nagrody z własnej inicjatywy.
Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle lub przesłać pocztą na adres: Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, w terminie od 2 do 31 stycznia każdego roku następującego po roku, w którym wysoki wynik sportowy został uzyskany.

Karta opisu procedury w BIP: Przyznawanie nagród Prezydenta Miasta za uzyskanie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania

 

Nagrody Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane w 2022 roku:

Dyscyplina sportowa – piłka siatkowa mężczyzn:

 1. Michał Chadała - trener
 2. Adam Swaczyna - trener
 3. Piotr Pietrzak - trener

Dyscyplina sportowa – piłka siatkowa plażowa mężczyzn:

 1. Dawid Banasiak
 2. Aleksander Kopania

Dyscyplina sportowa - zapasy:

 1. Grzegorz Hildebrand
 2. Kevin Metel
 3. Bogusław Metel - trener

Dyscyplina sportowa - parabadminton:

 1. Łukasz Dąbrowski
 2. Julia Bolibrzuch
 3. Tomasz Zioło - trener
 4. Anna Drążek-Szczerska – trenerka
 5. Bartłomiej Mróz
 6. Zuzanna Jerzyk

Dyscyplina sportowa - badminton:

 1. Dominika Kwaśnik
 2. Mikołaj Szymanowski
 3. Julia Wójcik
 4. Wojciech Budny
 5. Karol Budny
 6. Igor Jasek
 7. Tymoteusz Cybulski
 8. Krzysztof Łoboda

Dyscyplina sportowa – kajakarstwo klasyczne:

 1. Alevtyna Surhutanova
 2. Kamila Chałat
 3. Krzysztof Chałat - trener

Dyscyplina sportowa – lekka atletyka:

 1. Jakub Korejba
 2. Adam Domin - trener

Dyscyplina sportowa – baseball:

 1. Marek Smętek
 2. Rafał Smętek

Dyscyplina sportowa – jazda na deskorolce:

 1. Jakub Lewczak

Dyscyplina sportowa – pływanie, niepełnosprawni:

 1. Szymon Gromada

Dyscyplina sportowa – lekka atletyka, masters:

 1. Tadeusz Rojewski

Dyscyplina sportowa – modelarstwo sportowe:

 1. Adrian Stolarek
 2. Jan Kusz
 3. Tomasz Nowak
 4. Michał Nowak
 5. Piotr Stolarek - trener

Dyscyplina sportowa –sportowe ratownictwo wodne:

 1. Maksymilian Topolnicki
 2. Joanna Czok
 3. Karol Rekowski
 4. Zuzanna Kordek
 5. Aneta Drabik
 6. Natalia Lewandowska
 7. Dominik Dudys
 8. Michał Poprawa
 9. Olga Matyjasek
 10. Victoria Kocjan
 11. Maciej Matyjasek
 12. Aleksandra Cieplak
 13. Paulina Budzińska
 14. Martyna Rigol
 15. Julia Samsel
 16. Zofia Rapiejko
 17. Julia Guziak
 18. Jadwiga Burzyńska
 19. Natalia Bajer
 20. Julia Połulich
 21. Łukasz Solak
 22. Paulina Michoń
 23. Tadeusz Witko - działacz
 24. Bogdan Stańczyk – trener
 25. Jędrzej Janyk - trener

 

Nagrody Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane w 2021 roku:

 

Dyscyplina sportowa – piłka siatkowa mężczyzn:

 

 1. Nicola Grbić - trener
 2. Michał Chadała - trener
 3. Adam Swaczyna - trener
 4. Piotr Pietrzak - trener
 5. Tomasz Siemaszko - trener
 6. Łukasz Siemaszko
 7. Marcel Steyer
 8. Dawid Banasiak
 9. Filip Pierożak
 10. Aleksander Kopania

 

Dyscyplina sportowa - zapasy:

 

 1. Grzegorz Hildebrand
 2. Piotr Duk
 3. Kevin Metel
 4. Bogusław Metel - trener

Dyscyplina sportowa - parabadminton:

 

 1. Bartłomiej Mróz
 2. Łukasz Dąbrowski
 3. Denis Grzesiuk
 4. Zuzanna Jerzyk
 5. Dominika Tomańska
 6. Julia Bolibrzuch
 7. Tomasz Zioło - trener
 8. Anna Drążek-Szczerska - trenerka

 

Dyscyplina sportowa - badminton:

 

 1. Dominika Kwaśnik
 2. Mikołaj Szymanowski
 3. Julia Wójcik
 4. Wojciech Budny
 5. Maciej Zmarz
 6. Igor Jasek
 7. Krzysztof Łoboda

 

Dyscyplina sportowa – lekka atletyka:

 

 1. Tobiasz Mazur
 2. Jakub Korejba
 3. Adam Domin - trener

 

Dyscyplina sportowa – tenis ziemny:

 

 1. Xenia Lipiec

 

Dyscyplina sportowa – pływanie, niepełnosprawni:

 

 1. Szymon Gromada

 

Dyscyplina sportowa – triathlon:

 

 1. Stanisław Zajfert

 

Dyscyplina sportowa – modelarstwo sportowe:

 

 1. Adrian Stolarek
 2. Jan Kusz
 3. Tomasz Nowak
 4. Michał Nowak
 5. Piotr Stolarek - trener

 

Dyscyplina sportowa –sportowe ratownictwo wodne:

 

 1. Maksymilian Topolnicki
 2. Joanna Czok
 3. Karol Rekowski
 4. Zuzanna Kordek
 5. Maciej Matyjasek
 6. Paulina Budzińska
 7. Szymon Skrzypiec
 8. Martyna Rigol
 9. Julia Samsel
 10. Zofia Rapiejko
 11. Julia Guziak
 12. Jadwiga Burzyńska
 13. Paulina Reszczyńska
 14. Agata Breitkopf
 15. Piotr Pietrzyk - trener
 16. Bogdan Stańczyk – trener
 17. Jędrzej Janyk - trener

 

Nagrody Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane w 2020 roku:

Dyscyplina sportowa - parabadminton:

 1. Dominika Tomańska
 2. Julia Bolibrzuch
 3. Denis Grzesiuk
 4. Zuzanna Jerzyk
 5. Kamil Taranda
 6. Tomasz Zioło – trener
 7. Bartłomiej Mróz

Dyscyplina sportowa – piłka siatkowa na siedząco:

 1. Łukasz Dąbrowski

Dyscyplina sportowa - badminton:

 1. Przemysław Gajda
 2. Julia Prokopczuk
 3. Julia Wójcik
 4. Karol Budny
 5. Wojciech Budny
 6. Igor Jasek
 7. Dominika Kwaśnik
 8. Zuzanna Jankowska
 9. Krzysztof Maślanka – trener

Dyscyplina sportowa - lekka atletyka:

 1. Jakub Korejba
 2. Adam Domin – trener

Dyscyplina sportowa - zapasy:

 1. Piotr Duk
 2. Kevin Metel
 3. Bogusław Metel – trener

Dyscyplina sportowa - triathlon:

 1. Ewa Komander

Dyscyplina sportowa – pływanie, niepełnosprawni:

 1. Szymon Gromada

Dyscyplina sportowa: baseball:

 1. Marek Smętek
 2. Rafał Smętek
 3. Szymon Kozłowski
 4. Dominik Seemann
 5. Sławomir Smętek – trene

Dyscyplina sportowa: tenis ziemny:

 1. Xenia Lipiec

Dyscyplina sportowa: sportowe ratownictwo wodne:

 1. Maksymilian Topolnicki
 2. Agata Breitkopf
 3. Jadwiga Burzyńska
 4. Paulina Budzińska
 5. Sztafeta w składzie: Paulina Reszczyńska, Joanna Czok, Paulina Budzińska, Agata Breitkopf
 6. Sztafeta w składzie: Jadwiga Burzyńska, Joanna Czok, Paulina Budzińska, Agata Breitkopf
 7. Bogdan Stańczyk – trener
 8. Jędrzej Janyk – trener
 9. Piotr Pietrzyk – trener

Dyscyplina sportowa: modelarstwo sportowe:

 1. Patryk Gebauer
 2. Piotr Zomb
 3. Jan Kusz
 4. Michał Nowak
 5. Adrian Stolarek
 6. Engelbert Martinus – trener
 7. Piotr Stolarek – trener

Osoby wyróżniające się w działalności sportowej:

 1. Michał Wencel
 2. Bartłomiej Szymala

Nagrody Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane w 2019 roku:

 

Dyscyplina sportowa - parabadminton:

 

 1. Bartłomiej Mróz
 2. Denis Grzesiuk
 3. Julia Bolibrzuch
 4. Tomasz Zioło – trener

 

Dyscyplina sportowa - badminton:

 

 1. Wojciech Poszelężny
 2. Dominika Gajda
 3. Julia Prokopczuk
 4. Julia Wójcik
 5. Karol Budny
 6. Wojciech Budny
 7. Tomasz Cież
 8. Dominika Kwaśnik
 9. Mikołaj Szymanowski
 10. Julia Dzialuk
 11. Krzysztof Maślanka – trener
 12. Jarosław Szynol – trener

 

Dyscyplina sportowa - lekka atletyka:

 

 1. Tobiasz Mazur
 2. Andrzej Saczko – trener

 

Dyscyplina sportowa - zapasy:

 

 1. Piotr Duk
 2. Kevin Metel
 3. Bogusław Metel – trener

 

Dyscyplina sportowa - triathlon:

 

 1. Ewa Komander

 

Dyscyplina sportowa - pływanie:

 

 1. Anna Kempa
 2. Bronisław Kisielewski – trener

 

Dyscyplina sportowa - karate:

 

 1. Paulina Sobol
 2. Paweł Sucharzewski
 3. drużyna SKK Bushido w składzie: Zuzanna Rajtar, Bianka Dobner, Martyna Knapik
 4. Oskar Łuczkiewicz - trener

 

Dyscyplina sportowa – piłka siatkowa mężczyzn:

 

 1. Łukasz Walawender
 2. Grzegorz Wójtowicz

 

Dyscyplina sportowa: baseball:

 

 1. Marek Smętek
 2. Rafał Smętek
 3. Drużyna młodzików UKS CAPER
 4. Sławomir Smętek – trener

 

Dyscyplina sportowa: tenis ziemny:

 

 1. Wiesława Bandurowska
 2. Adam Lichosik

 

Dyscyplina sportowa: sportowe ratownictwo wodne:

 

 1. Sztafeta w składzie: Maciej Leszczyński, Paweł Smoliński, Maciej Matyjasek, Wojciech Osowski
 2. MUKS WOPR Kędzierzyn-Koźle
 3. Maciej Matyjasek
 4. Bogdan Stańczyk – trener
 5. Jędrzej Janyk – trener

 

Dyscyplina sportowa - triathlon:

 

 1. Stanisław Zajfert

 

Dyscyplina – FIT MODEL KOBIET:

 

 1. Barbara Modrzejewska

 

Dyscyplina – FITNESS ATLETYCZNE KOBIET:

 

 1. Aneta Heluszka

 

Osoby wyróżniające się w działalności sportowej:

 

 1. Elżbieta Rams
 2. Robert Wencel
 3. Piotr Pietrzyk

 

Nagrody Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane w 2018 roku:

Wręczono okolicznościowe grawertony dla Klubu Sportowego ZAKSA z okazji jubileuszu 25-lecia oraz dla Oddziału Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
z okazji jubileuszu 45-lecia.

Drużynie młodzików Uczniowskiego Klubu Sportowego CAPER wręczono odznaki I-szego Kółka Olimpijskiego przyznane przez Polski Komitet Olimpijski za zdobycie I miejsca
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w baseballu.

Dyscyplina sportowa - parabadminton:

 1. Bartłomiej Mróz
 2. Denis Grzesiuk
 3. Tomasz Zioło – trener

Dyscyplina sportowa - badminton:

 1. Przemysław Gajda
 2. Dominika Gajda
 3. Julia Prokopczuk
 4. Julia Wójcik
 5. Karol Budny
 6. Dominika Kwaśnik
 7. Mikołaj Szymanowski
 8. Dominik Juhnke
 9. Zuzanna Jankowska
 10. Krzysztof Maślanka – trener
 11. Jarosław Szynol – trener

Dyscyplina sportowa - lekka atletyka:

 1. Jakub Bujak
 2. Alicja Sielska
 3. Andrzej Saczko – trener
 4. Henryk Szymura

Dyscyplina sportowa - zapasy:

 1. Piotr Duk
 2. Bogusław Metel – trener

Dyscyplina sportowa - triathlon:

 1. Ewa Komander

Dyscyplina sportowa - pływanie:

 1. Wiktoria Smętek

Dyscyplina sportowa: baseball:

 1. Kacper Wikloń-Zajko
 2. Marek Smętek
 3. Rafał Smętek
 4. Dominik Seemann
 5. Sebastian Jaglarz
 6. Drużyna młodzików UKS CAPER
 7. Sławomir Smętek – trener

Dyscyplina sportowa: tenis ziemny:

 1. 1. Wiesława Bandurowska

Dyscyplina sportowa: sportowe ratownictwo wodne:

 1. Maciej Leszczyński
 2. Michał Barnuś
 3. Maciej Matyjasek
 4. Zofia Rapiejko
 5. Agata Breitkopf
 6. Aleksandra Lisowska
 7. Bogdan Stańczyk – trener
 8. Jędrzej Janyk – trener
 9. Daria Szydłowska-Smętek – trener
 10. Ewelina Deneka – trener

Dyscyplina sportowa: modelarstwo sportowe:

 1. Jakub Pawelec
 2. Patryk Gebauer
 3. Piotr Stolarek
 4. Piotr Zomb
 5. Paweł Wojtala
 6. Jan Kusz
 7. Michał Nowak
 8. Engelbert Martinus – trener

Nagrody Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane w 2017 roku:

Dyscyplina sportowa - parabadminton:

 1. Bartłomiej Mróz
 2. Denis Grzesiuk
 3. Jakub Sikorski
 4. Tomasz Zioło – trener

Dyscyplina sportowa - badminton:

 1. Karol Budny
 2. Julia Wójcik
 3. Przemysław Gajda
 4. Dominika Gajda
 5. Dominik Juhnke
 6. Dominika Kwaśnik
 7. Julia Prokopczuk
 8. Zuzanna Jankowska
 9. Michał Kaźmierczak
 10. Jarosław Szynol – trener
 11. Krzysztof Maślanka – trener

Dyscyplina sportowa - lekka atletyka:

 1. Jakub Bujak
 2. Andrzej Saczko – trener
 3. Henryk Szymura

Dyscyplina sportowa - zapasy:

 1. Piotr Duk
 2. Mateusz Zybała
 3. Bogusław Metel – trener

Dyscyplina sportowa - baseball:

 1. Rafał Smętek
 2. Marek Smętek
 3. Sławomir Smętek – trener

Dyscyplina sportowa - karate WKF:

 1. Magdalena Lewandowska
 2. Paweł Sucharzewski
 3. Krzysztof Knapik
 4. Paulina Sobol
 5. Aleksander Adamów
 6. Oskar Łuczkiewicz – trener
 7. Pola Łuczkiewicz – trener

Dyscyplina sportowa - piłka siatkowa plażowa:

 1. Mateusz Podborączyński
 2. Adam Lorenc
 3. Adam Rajski
 4. Roland Dembończyk – trener

Dyscyplina sportowa - sportowe ratownictwo wodne:

 1. Michał Sowiżdrzał
 2. Maciej Matyjasek
 3. Maciej Leszczyński
 4. Dominik Ostrowski
 5. Jędrzej Janyk – trener
 6. Piotr Pietrzyk – trener

Dyscyplina sportowa - modelarstwo sportowe:

 1. Andrzej Kukolka
 2. Michał Nowak
 3. Patryk Gebauer
 4. Jan Kusz
 5. Andrzej Kachnowicz
 6. Piotr Stolarek
 7. Tomasz Nowak
 8. Adrian Stolarek
 9. Piotr Zomb
 10. Jakub Pawelec
 11. Jan Stolarek – trener

Nagrody Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle za wysokie osiągnięcia sportowe uzyskane w 2016 roku:

Uhonorowanie okolicznościowym grawertonem za całokształt wieloletniego szkolenia dzieci i młodzieży z Kędzierzyna-Koźla pana Jana Bułkowskiego w dyscyplinie sportowej – lekka atletyka oraz pana Sławomira Smętka w dyscyplinie sportowej – baseball i softball.

Dyscyplina sportowa: Parabadminton

 1. Bartłomiej Mróz
 2. Denis Grzesiuk
 3. Jakub Sikorski
 4. Tomasz Zioło – trener

Dyscyplina sportowa: Badminton

 1. Zuzanna Jankowska
 2. Dominika Kwaśnik
 3. Dominika Gajda
 4. Julia Prokopczuk
 5. Mikołaj Szymanowski
 6. Karol Budny
 7. Sebastian Jaszkiewicz
 8. Laura Nippe
 9. Wiktoria Piechulek
 10. Julia Wójcik
 11. Julia Dzialuk
 12. Filip Prajs
 13. Paweł Dolibóg
 14. Patryk Daroń
 15. Wiktor Zimny
 16. Dawid Herbowski
 17. Dominik Juhnke
 18. Przemysław Gajda
 19. Dominika Supel
 20. Jarosław Szynol - trener
 21. Krzysztof Maślanka - trener

Dyscyplina sportowa: Zapasy

 1. Piotr Duk – po raz pierwszy w historii Kędzierzyna-Koźla – III miejsce Mistrzostwach Polski Seniorów w Zgierzu (styl klasyczny 80 kg)
 2. Mateusz Zybała
 3. Bogusław Metel - trener
 4. Marian Balon – trener

Dyscyplina sportowa: karate

 1. Krzysztof Knapik
 2. Paulina Sobol
 3. Magdalena Lewandowska
 4. Bogumiła Placek
 5. Dominik Foltyn
 6. Paweł Sucharzewski
 7. Aleksander Adamów
 8. Oskar Łuczkiewicz – trener

Dyscyplina sportowa: Pływanie

 1. Mikołaj Kempa

Dyscyplina sportowa: Lekka atletyka

 1. Mateusz Kocot
 2. Andrzej Saczko - trener

Dyscyplina sportowa: tenis ziemny

 1. Wiesława Bandurowska
 2. Xenia Lipiec

Dyscyplina sportowa: baseball

 1. Drużyna Dzieci Uczniowskiego Klubu Sportowego „Caper
 2. Sławomir Smętek

Dyscyplina sportowa: ratownictwo wodne

 1. Gabriela Smolińska
 2. Krzysztof Roegner
 3. Aleksandra Lisowska
 4. Jędrzej Janyk – trener

Weterani:

 1. Stanisław Zajfert – dyscyplina - triathlon
 2. Piotr Wilk - dyscyplina - tenis stołowy
 3. Mieczysław Majer - dyscyplina - lekka atletyka - biegi długo – i średniodystansowe
 4. Henryk Szymura - dyscyplina - lekka atletyka, bieg przez płotki oraz bieg na 200 m

Dyscyplina sportowa: modelarstwo

 1. Jakub Pawelec
 2. Mateusz Jędrzejewski
 3. Andrzej Kachnowicz
 4. Andrzej Kukolka
 5. Michał Nowak
 6. Patryk Gebauer
 7. Jan Kusz
 8. Krzysztof Woźniak
 9. Piotr Stolarek
 10. Tomasz Nowak
 11. Adrian Stolarek
 12. Piotr Zomb
 13. Jerzy Czerniachowski – trener
 14. Engelbert Martinus- trener
 15. Jan Stolarek - trener

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 2 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 6 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 7 lipiec 2024 (niedziela)
8
Events of the day 9 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 10 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 11 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 12 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 13 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 14 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 15 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 16 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 17 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 18 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 19 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 20 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 21 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 22 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 23 lipiec 2024 (wtorek)
24
25
Events of the day 26 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 27 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 28 lipiec 2024 (niedziela)
29
30
31
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel