Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni-Strzelecką Kędzierzynie-Koźlu

Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni-Strzelecką Kędzierzynie-Koźlu

Tytuł projektu:

Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni-Strzelecką  Kędzierzynie-Koźlu

Nazwa programu:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Numer umowy o dofinansowanie:

Nr 07/2023

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

27.11.2023 r.  

Wartość projektu:

66.416.615,14 zł  – całkowita wartość zadania

Wysokość dofinansowania:

53.133.292,11 zł

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Przewidywany okres realizacji projektu:

Październik 2023 – Lipiec 2025 r.

Zakres inwestycji:

II. CHARAKTERYSTYKA (OPIS) ZADANIA

1

miejscowość, gmina, powiat, województwo:

Kędzierzyn-Koźle, Gmina Kędzierzyn-Koźle, powiat kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie

2

kategoria, numer i klasa drogi:

Droga gminna, Klasa: G

3

kilometraż początku i końca mostu zgodnie z ewidencją drogi:

Estakada drogowa  od 2+145 do 2+374,50, Most drogowy od 2+374,50 do 2+450,50

przeszkoda (nazwa rzeki):

Rzeka Kłodnica (Estakada drogowa), Kanał Gliwicki (Most drogowy)

długość mostu:

Estakada drogowa – długość konstrukcji obiektu: 229,50 m, długość obiektu wraz ze skrzydłami: 243,15 m

Most drogowy -  – długość konstrukcji obiektu: 76,00 m, długość obiektu wraz ze skrzydłami: 87,15 m

liczba przęseł:

Estakada drogowa – 6

Most drogowy - 1

schemat statyczny:

Estakada drogowa – belka ciągła

Most drogowy - wolnopodparty

przekrój poprzeczny przęsła:

Belkowy

materiał konstrukcji:
Zespolony stalowo-betonowy

liczba jezdni i pasów ruchu:

Liczba jezdni – 1, liczba pasów ruchu - 2

szerokość pasa ruchu:

3,5 m

szerokość chodnika prawego i lewego (analogicznie drogi dla rowerów i drogi dla pieszych i rowerów):

Estakada drogowa – 1,5 m
Most drogowy – 1,5 m

Chodnik z lewej strony, po prawej występuje chodnik roboczy. Brak ścieżki rowerowej na drodze i obiektach.

rodzaj nawierzchni na moście:

Nawierzchnia bitumiczna

4

długość wykonywanych w ramach zadania dojazdów do mostu:

2268 m

liczba jezdni i pasów ruchu na dojazdach:

1/2

szerokość poboczy gruntowych i utwardzonych:

Pobocza obustronne o szerokości 1,5 m (pobocze gruntowe utwardzone kruszywem)
Obustronnie opaska o szerokości 0,5 m (nawierzchnia jak jezdnia)

szerokość chodnika prawego i lewego (analogicznie drogi dla rowerów i drogi dla pieszych i rowerów) na dojazdach:

Na dojazdach nie znajduje się chodnik, droga dla rowerów czy droga dla pieszych i rowerów
Przewiduje się ścieżki pieszo-rowerowe wokół 2 rond

rodzaj odwodnienia:

Odwodnienie powierzchniowe z doprowadzeniem wody opadowej do rowów przydrożnych

5

Informacje dodatkowe:

Np. Zakres całego zadania obejmuje:

Przedmiotem zaprojektowanego przedsięwzięcia jest budowa drogi publicznej o długości ok. 2,56 km wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, jezdnia o nawierzchni bitumicznej.
Zakres zadania, zgodnie z przyjętym projektem obejmuje:
· budowę łącznika drogowego stanowiącego drogę publiczną, łączącą obecnie wybudowaną i oddaną do użytku obwodnicę północną Kędzierzyna-Koźla z ul. Strzelecką/Przyjaźni w Kędzierzynie-Koźlu,
· dowiązanie projektowanej drogi do skrzyżowania typu „średnie rondo” na włączeniu z już istniejącą obwodnicą północną miasta Kędzierzyn-Koźle,
· budowę skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową nr 1434 (ul. Szpaków),
· rozbudowę  istniejącego skrzyżowania z obecną drogą gminną  (ul. Przyjaźni/Strzelecką). Przebudowa i rozbudowa zakłada wykonanie skrzyżowania o ruchu okrężnym. Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na rondzie zostanie zapewnione przez wykonanie ścieżek pieszo-rowerowych wraz z przejazdami pieszo-rowerowymi na wybranych kierunkach,
· budowę mostu nad rzeką Kłodnicą, mostu nad Kanałem Kłodnickim oraz nad kanałem Gliwickim  jako połączonego obiektu, budowę przepustów na cieku w rejonie Folwarku-Kobylec , budowę przejść dla zwierząt uwzględniających szlaki migracyjne dzikich zwierząt  oraz innych obiektów inżynierskich, których potrzeba wynika z zastosowanych rozwiązań projektowych (np. przepusty na rowach przydrożnych).
· wykonanie odwodnienia, oświetlenia oraz kanału technologicznego i monitoringu.

 

 

 

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 2 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 6 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 7 lipiec 2024 (niedziela)
8
Events of the day 9 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 10 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 11 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 12 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 13 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 14 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 15 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 16 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 17 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 18 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 19 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 20 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 21 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 22 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 23 lipiec 2024 (wtorek)
24
25
Events of the day 26 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 27 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 28 lipiec 2024 (niedziela)
29
30
31
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel