Biuletyn Informacji Publicznej

Rozwój gminnej infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę alei Spokojnej w Kędzierzynie-Koźlu

Tytuł projektu:

„Rozwój gminnej infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę alei Spokojnej w Kędzierzynie-Koźlu”

Nazwa programu:

Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności  Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Numer umowy o dofinansowanie:

Nr RPRK/G/U/9/2018

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

29.08.2018 r.

Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie:

29.10.2018 r.

Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie:

21.12.2018 r.

Wartość projektu:

2.596.866,00 PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:

987.825,50 PLN

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

08.2018 – 02.2019

Zakres inwestycji:

 • przebudowa ulicy na długości 437,84m (długość pasa drogowego),
 • przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową na kształt litery T
 • liczba przebudowywanych skrzyżowań z gminnymi drogami publicznymi: 4
 • liczba przebudowywanych skrzyżowań z drogami powiatowymi: 1,
 • powierzchnia inwestycji (bez zieleni) 7 876,50m2,
 • powierzchnia pasa drogowego podlegająca przebudowie 7 876,50m2 ,
 • projektowana powierzchnia jezdni 2 967 m2
 • powierzchnia zieleni podlegająca przebudowie 1726,30 m2
 • projektowana szerokość jezdni dwukierunkowej 6,0m z poszerzeniem w okolicach wyspy 7m,
 • budowa chodników na całej długości i po obu stronach przebudowywanej drogi o szerokości 2,0m (powierzchnia chodników - kostka betonowa - 1447 m2)
 • budowa ścieżki rowerowej na całej długości przebudowywanej drogi o szerokości 2,0m (powierzchnia ścieżki rowerowej wraz z opaską - beton asfaltowy kol. czarnego - 1006,0m2)
 • przebudowa systemu odwodnienia (kanalizacji) i dostosowanie do nowych parametrów,
 • budowa nowego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego,
 • doświetlenie przejść dla pieszych,
 • budowa przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów
 • budowa i odtworzenie elementów małej architektury i zieleni miejskiej
 • przebudowa zjazdów do posesji indywidualnych

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
1
Events of the day 2 kwiecień 2024 (wtorek)
Events of the day 3 kwiecień 2024 (środa)
Events of the day 4 kwiecień 2024 (czwartek)
5
Events of the day 6 kwiecień 2024 (sobota)
7
Events of the day 8 kwiecień 2024 (poniedziałek)
Events of the day 9 kwiecień 2024 (wtorek)
Events of the day 10 kwiecień 2024 (środa)
Events of the day 11 kwiecień 2024 (czwartek)
Events of the day 12 kwiecień 2024 (piątek)
Events of the day 13 kwiecień 2024 (sobota)
Events of the day 14 kwiecień 2024 (niedziela)
Events of the day 15 kwiecień 2024 (poniedziałek)
Events of the day 16 kwiecień 2024 (wtorek)
17
18
Events of the day 19 kwiecień 2024 (piątek)
Events of the day 20 kwiecień 2024 (sobota)
Events of the day 21 kwiecień 2024 (niedziela)
Events of the day 22 kwiecień 2024 (poniedziałek)
Events of the day 23 kwiecień 2024 (wtorek)
Events of the day 24 kwiecień 2024 (środa)
Events of the day 25 kwiecień 2024 (czwartek)
Events of the day 26 kwiecień 2024 (piątek)
Events of the day 27 kwiecień 2024 (sobota)
Events of the day 28 kwiecień 2024 (niedziela)
29
30
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel