Biuletyn Informacji Publicznej

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego

TYTUŁ PROJEKTU:

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.

OŚ PRIORYTETOWA:

3.2. Efektywność energetyczna

DZIAŁANIE:

3.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.03.02.01-16-0014/17-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

13.12.2017

WARTOŚĆ PROJEKTU:

24 402 238,86

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

14 946 206,01 zł

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn - Koźle

OKRES REALIZACJI:

22.04.2016 – 30.09.2020

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim realizowanym przez 13 jednostek samorządu terytorialnego i ma charakter zintegrowany. Obejmie głęboką termomodernizację 16 budynków użyteczności publicznej usytuowanych na obszarze Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, w tym jednego obiektu zabytkowego - budynku filii Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, zlokalizowanego w Szymiszowie, przy ul. Strzeleckiej 2, wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerem: 1047/65 w dniu 25.06.1965 r., objętego ochroną konserwatorską. Zakres zaplanowanych prac termomodernizacyjnych został określony na podstawie przeprowadzonych audytów energetycznych i obejmuje m. in.: prace budowlane związane z ociepleniem przegród pionowych i poziomych budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wymianę i modernizację systemów c.o., wymianę źródeł ciepła na efektywne energetycznie, w tym instalację odnawialnych źródeł energii – pomp ciepła, wymianę i modernizację systemów c. w. u. – w tym poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła, montaż systemów AKPiA w celu optymalizacji zarządzania energią, montaż lub modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji, instalację energooszczędnego oświetlenia LED, montaż ogniw fotowoltaicznych. Produktami projektu będą:  Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 16 szt., Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 2 szt. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 14 szt., Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,0116 MWe, Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 0,82 MWt, Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 30 439,39 m2.

  • 13 partnerów: Gmina Kędzierzyn-Koźle – lider, Gmina Cisek, Gmina Polska Cerekiew, Gmina Strzelce Opolskie,  Gmina Reńska Wieś,  Gmina Zawadzkie, Gmina Ujazd, Gmina Bierawa, Gmina Jemielnica, Gmina Pawłowiczki, Gmina Leśnica, Powiat Strzelecki, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

 Zakres projektu:

 

 

Partner

Zadanie

 

1.

Gmina Kędzierzyn-Koźle – lider projektu

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 19 (były Zespół Szkół Miejskich nr 1) w Kędzierzynie-Koźlu.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 19 (były Zespół Szkół Miejskich nr 1) w Kędzierzynie-Koźlu

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 (byłe Publiczne Gimnazjum nr 1) w Kędzierzynie-Koźlu.

 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 (byłe Publiczne Gimnazjum nr 1) w Kędzierzynie-Koźlu

2.

Gmina Cisek

Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku.

 Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku.

3.

Gmina Polska Cerekiew

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.

 

4.

Gmina Ujazd

Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieroniowicach wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne.

 Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieroniowicach wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne.

5.

Gmina Strzelce Opolskie

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Strzelcach Opolskich.

 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Strzelcach Opolskich

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 8 w Strzelcach Opolskich.

 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 8 w Strzelcach Opolskich

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 9 w Strzelcach Opolskich.

 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 9 w Strzelcach Opolskich

6.

Gmina Reńska Wieś

Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi.

 Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi

7.

Gmina Zawadzkie

Termomodernizacja hali sportowej w Zawadzkiem - zwiększenie efektywności energetycznej.

 

8

Gmina Bierawa

Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni.

 Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni

9

Gmina Jemielnica

Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej z zapleczem LZS w Piotrówce, wraz z wymianą źródła ciepła (pompa ciepła) oraz wymianą dachu.

 Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej z zapleczem LZS w Piotrówce, wraz z wymianą źródła ciepła (pompa ciepła) oraz wymianą dachu

10

Gmina Pawłowiczki

Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Trawnikach.

 Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Trawnikach

11

Gmina Leśnica

Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej.

 Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej

12

Powiat Strzelecki

Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

 Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

13

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w wyniku: docieplenia dachów, ocieplenia ścian budynku, modernizacji zewnętrznej sieci cieplnej.

 Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w wyniku: docieplenia dachów, ocieplenia ścian budynku, modernizacji zewnętrznej sieci cieplnej

 

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski,

Powiat Strzelecki

Gmina Pawłowiczki

Dokumentacja techniczna i przetargowa.

 

 

 

Każdy z Partnerów

Promocja

 

Doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu

 

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 2 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 6 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 7 lipiec 2024 (niedziela)
8
Events of the day 9 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 10 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 11 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 12 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 13 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 14 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 15 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 16 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 17 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 18 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 19 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 20 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 21 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 22 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 23 lipiec 2024 (wtorek)
24
25
Events of the day 26 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 27 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 28 lipiec 2024 (niedziela)
29
30
31
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel