Biuletyn Informacji Publicznej

  • Urząd Miasta
  • Urząd Miasta

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy Koźle

Siedziba:
ul.Piramowicza 27  
47-200 K-Koźle
Telefon-518 992 341
e-mail: emerytkozle@op.pl
NIP-525-15-62-577

Biuro czynne:
wtorek: 9 - 13, środa: 9 - 13

Konto bankowe:
Bank BNP Paribas Koźle  
ul.Piramowicza 16
Nr 94 1600 1462 1888 6699 7000 0001

Związek  działa na podstawie przepisów Prawa o Stowarzyszeniach  oraz na podstawieStatutu uchwalonego przez  XI Krajowy Zjazd Delegatów w dniach 2 do 4 grudnia 2014 r i zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego w dniu 7.września 2015 r akt WA XII Ns-Rej.KRS/02471/15/568 i posiada osobowość  prawną.

Związek jest organizacją pozarządową ,dobrowolną ,samodzielną.Działalność Związku jest oparta przede wszystkim na pracy społecznej ogółu jego członków.

Zwiazek określa swoje cele,programy działania oraz uchwały wewnętrzne dotyczace działalności. Zwiazek zrzesza emerytow,rencistów i inwalidów w celu integrowania i aktywizowania seniorów oraz uczestniczenia w życiu spolecznym  przez  współdziałanie z organami władzy i administracji  publicznej, samorządowej i innymi organizacjami społecznymi.

Zadaniem naszym jest również zagospodarowanie wolnego czasu tj.pobudzenie aktywności kulturalnej, towarzyskiej w przeciwstawieniu sie marginalizacji społecznej i obywatelskiej.

Świadectwem dbałości jaką Zarząd przykłada do walki z samotnością,,marginalizacją i izolacją społeczną jest wielka różnorodność imprez oraz okazjonalnych uroczystości organizowanych dla naszych członków. Dowodem skuteczności naszych działań na tym polu jest rosnący liczbowy ich wymiar oraz systematyczny wzrost liczby uczestników.

Członkiem może być każdy emeryt,rencista, i inwalida ,osoba posiadająca świadczenia przedemerytalne.

Jeżeli lub wkrótce będziesz emerytką/emerytem:

  • chcesz ciekawie spędzić wolny czas
  • realizować swoje marzenia
  • nadal cieszyć się życiem
  • zyskać przyjaciół

zapraszamy  do PZERi i czekamy właśnie na ciebie.

Przewodniczaca Zarządu
Lidia Śliwińska-Kraus

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 2 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 3 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 4 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 6 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 7 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 8 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 9 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 10 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 11 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 12 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 13 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 14 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 15 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 16 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 17 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 18 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 19 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 20 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 21 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 22 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 23 czerwiec 2024 (niedziela)
24
Events of the day 25 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 26 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 27 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 28 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 29 czerwiec 2024 (sobota)
30
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel