Biuletyn Informacji Publicznej

Rozbudowa drogi gminnej – ul. Żabienieckiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap II

Tytuł projektu:

„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Żabienieckiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap II”

Nazwa programu:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Numer umowy o dofinansowanie:

Nr RFRD/2021/G/22/U/2022

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

07.04.2022 r.

Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie z dnia 15.11.2022 r.

Wartość projektu:

1.801.139,04 PLN – całkowita wartość zadania

1.783.774,29 PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:

819.492,87 PLN

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

Kwiecień-listopad 2022 r.

Zakres inwestycji:

Zakres przewidywanych prac w ramach zadania

Parametry

Jezdnia

3486 m2

Pobocza

0

Chodniki

1160 m2

Ścieżki rowerowe

1030 m2

Ścieżki rowerowe, z których mogą korzystać piesi (tzw. ciągi pieszo - rowerowe)

0

Przejścia dla pieszych

TAK

Oznakowanie Pionowe (liczba tablic/liczba słupków - wybrać właściwe)

 TAK/ TAK

Oznakowanie poziome

TAK

Odwodnienie drogi

TAK

Oświetlenie drogi

TAK

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 luty 2024 (czwartek)
Events of the day 2 luty 2024 (piątek)
Events of the day 3 luty 2024 (sobota)
Events of the day 4 luty 2024 (niedziela)
Events of the day 5 luty 2024 (poniedziałek)
Events of the day 6 luty 2024 (wtorek)
Events of the day 7 luty 2024 (środa)
Events of the day 8 luty 2024 (czwartek)
Events of the day 9 luty 2024 (piątek)
Events of the day 10 luty 2024 (sobota)
Events of the day 11 luty 2024 (niedziela)
Events of the day 12 luty 2024 (poniedziałek)
Events of the day 13 luty 2024 (wtorek)
Events of the day 14 luty 2024 (środa)
15
Events of the day 16 luty 2024 (piątek)
Events of the day 17 luty 2024 (sobota)
18
19
20
Events of the day 21 luty 2024 (środa)
Events of the day 22 luty 2024 (czwartek)
Events of the day 23 luty 2024 (piątek)
Events of the day 24 luty 2024 (sobota)
Events of the day 25 luty 2024 (niedziela)
Events of the day 26 luty 2024 (poniedziałek)
Events of the day 27 luty 2024 (wtorek)
28
Events of the day 29 luty 2024 (czwartek)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel