Biuletyn Informacji Publicznej

  • Urząd Miasta
  • Urząd Miasta

Straż Miejska – monitoring miejski

Uwarunkowaniem prawnym prowadzenia monitoringu wizyjnego miejsc publicznych jest art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną.

Dzięki działaniu władz miasta, od 2018 roku w Komendzie Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu powstaje i jest rozbudowywany system monitoringu wizyjnego miasta Kędzierzyn-Koźle. System ma na celu poprawę bezpieczeństwa. Docelowo cały system będzie składał się z około 80 kamer.

System monitoringu wykorzystywany jest w celu zabezpieczenia prewencyjnego monitorowanego rejonu miasta oraz szybkiego kierowania w rejon zagrożony patroli straży lub innych służb w zależności od rodzaju zagrożeń. Ponadto służy do zapobiegania skutkom zdarzeń losowych, przeszukiwania terenu, zaśnięcia w niskich temperaturach, pomocy bezdomnym, udzielania wsparcia podejmującym zadania służbowe patrolom ( interwencje, akcje ratownicze). Możliwość rejestrowania zdarzeń pozwala natomiast na ujęcie sprawców na podstawie zapisu monitoringu. Ponadto za pośrednictwem monitoringu zbierany jest materiał dowodowy nie tylko dla Straży Miejskiej, ale również dla Policji, Prokuratury czy Sądu.

Podstawowe cele monitoringu:

  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
  • przeciwdziałanie aktom wandalizmu, aktom chuligaństw niszczeniu mienia
  • zmniejszenie przestępczości
  • zapobieganie wykroczeniom i wypadkom
  • ochrona porządku publicznego
  • oddziaływanie prewencyjne
  • kontrolowanie ruchu ulicznego
  • gromadzenie materiałów dowodowych przeciwko sprawcom przestępstw i wykroczeń

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 Maj 2024 (środa)
Events of the day 2 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 3 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 4 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 5 Maj 2024 (niedziela)
6
Events of the day 7 Maj 2024 (wtorek)
Events of the day 8 Maj 2024 (środa)
Events of the day 11 Maj 2024 (sobota)
12
Events of the day 14 Maj 2024 (wtorek)
Events of the day 15 Maj 2024 (środa)
Events of the day 16 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 17 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 18 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 19 Maj 2024 (niedziela)
20
21
Events of the day 22 Maj 2024 (środa)
Events of the day 23 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 24 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 25 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 26 Maj 2024 (niedziela)
27
28
29
30
Events of the day 31 Maj 2024 (piątek)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel