Biuletyn Informacji Publicznej

  • Urząd Miasta
  • Urząd Miasta

Spotkanie seniorów z Prezydent Miasta i Dyrektor MOPS

W dniu 10 kwietnia odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Panią Sabiną Nowosielską oraz Dyrektorem  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Danutą Ceglarek na zaproszenie seniorów Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kędzierzynie. Spotkanie odbyło się w świetlicy siedzibie Związku przy ul.Grunwaldzkiej.

Pani Prezydent przedstawiła program działania dla seniorów, m.in. co się robi w mieście jakie projekty pozyskano na dofinansowanie unijnych do remontów dróg, rewitalizacji , również pozyskano środki finansowe na upiększenie naszego miasta kwiatami i zielenią, budowie ścieżek rowerowych o rozpoczęciu budowy hospicjum na 11 łóżek dla mieszkańców miasta tak długo oczekiwane hospicjum doczekało się realizacji a starania trwały 11 lat itd.

Były pytania o zanieczyszczeniu powietrza, braku ławek w niektórych dzielnicach, o dom pomocy społecznej itd. Pani Prezydent zapraszała wszystkich zainteresowanych, którzy mają jakieś propozycje co do rozwoju miasta lub problemy do Urzędu Miasta w dniach urzędowania.

Pani Danuta Ceglarek -Dyrektor MOPS poinformowała o problematyce starości, której poświęca się coraz to więcej uwagi a to wynika z zaawansowanego procesu starzenia się naszego społeczeństwa.
Wydłużenie czasy życia to duże osiągnięcie cywilizacyjne a to również wymusza w polityce społecznej m.in. rozwijanie usług opiekuńczych , budowie mieszkań chronionych, ośrodków wsparcia itd.

Seniorzy zostali poformowani, gdzie można zgłosić się o pomoc dla osoby potrzebującej, samotnej. Został wydany Informator dla seniora w formie książeczki przez Urząd Miasta, który zawiera wszelkie informacje o Urzędach, Instytucjach Publiczbych o usługach opiekuńczych i specjalistycznych, ośrodkach wsparcia,  jak wyrobić Kartę Seniora o Kopercie ŻYCIA , szpitalach itd.

Poinformowano, że od 7 maja do 12 maja 2018r odbędą się XI Obchody Dni Seniora pod Patronatem Prezydenta Miasta K-Koźle, każdy uczestnik otrzymała program na dni seniora. Pani Prezydent i Dyrektor poinformowali, że starają się przeciwdziałać osamotnieniu, wykluczeniu społecznemu dba o poprawę jakości życia osób starszych poprzez wszelkie ośrodki wsparcia, organizowane imprezy, udział seniorów w projektach realizowanych oraz pomagają również stowarzyszenia m.in. PZERiI.

Pytań i rozmów było dużo i byłoby jeszcze więcej, gdyby nie ograniczenie czasowe i z tego względu zakończono spotkanie. Przewodnicząca podsumowała spotkanie, które bało dużo informacji Seniorów , które zostaną przekazane w klubach, podkreśloną dobrą współpracę z Prezydentem Miasta i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 2 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 3 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 4 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
5
6
7
Events of the day 8 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 9 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 10 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 11 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 12 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 13 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 14 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 15 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 16 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 17 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 18 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 19 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 20 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 21 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 22 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 23 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 24 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 25 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 26 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 27 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 28 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 29 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 30 Wrzesień 2023 (sobota)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel