Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu

Tytuł projektu:

,,Przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu''

Nazwa programu:

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój

Numer umowy o dofinansowanie:

Nr NPPDL/II/G/47/2013/U/10/2014

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

13 sierpnia 2014r.

Wartość projektu:

4 307 201, 72 PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:

2 153 600, 86 PLN (co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowalnych)

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

26.05.2014r. - 15.11.2014r.

Zakres inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu będącej drogą gminną o numerze 2071 O klasy Z, na odcinku od skrzyżowania z ul. Gliwicką do 0,957 km odcinka ulicy.

Inwestycja obejmuje:

  • przebudowę ulicy Kozielskiej od km 0,095 do km 0,957,
  • budowę 2 zatok autobusowych z przystankami,
  • budowę włączeń ulic krzyżujących się,
  • budowę dojazdów do posesji,
  • budowę chodników i ścieżek rowerowych,
  • przebudowę kanalizacji deszczowej i dostosowanie jej do nowej sytuacji drogowej,
  • budowę oświetlenia ulicznego,
  • budowę lub odtworzenie elementów małej architektury.

Integralną częścią projektu jest przebudowa kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, jak kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sieci gazowe, wodociąg, kanalizację sanitarną.

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Najbliższe wydarzenie

Brak nadchodzących wydarzeń

Brak nadchodzących wydarzeń

Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel