Biuletyn Informacji Publicznej

Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim

TYTUŁ PROJEKTU:

Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim.

OŚ PRIORYTETOWA:

03- Gospodarka niskoemisyjna

DZIAŁANIE:

03.01 – Strategie niskoemisyjne

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.03.01.01-16-0008/16-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

3.07.2017

WARTOŚĆ PROJEKTU:

30 272 389,34 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

22 916 198,70zł

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn - Koźle

OKRES REALIZACJI:

28.04.2017 – 30.12.2019

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

Niniejszy projekt zintegrowany obejmuje zadania, które w kompleksowy sposób wpłyną na zmniejszenie emisji CO2 i innych uciążliwych zanieczyszczeń. Zwiększą efektywność energetyczną transportu publicznego na terenie Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego i przyczynią się do poprawy funkcjonowania systemu komunikacyjnego. Inicjatywa będzie realizowana na obszarze powiatów: Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Strzeleckiego oraz ośmiu gmin: Kędzierzyn-Koźle, Cisek, Reńska Wieś, Polska Cerekiew, Ujazd, Strzelce Opolskie, Zawadzkie. Z uwagi na przeprowadzone inwestycje dotyczy ona także gminy Leśnica, nie będącej partnerem projektu. Realizacja projektu, dzięki wykonaniu opisanych zadań, przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Zaproponowane rozwiązania z zakresu organizacji ruchu zachęcają do rezygnacji z indywidualnej komunikacji samochodowej na rzecz transportu publicznego i transportu rowerowego  (dł. Dróg rowerowych 26,44 km), co, poprzez wyprowadzenie ruchu z centrum, wpłynie na ograniczenie produkcji spalin i poprawę komfortu jazdy. Realizacja inwestycji również w istotnym stopniu wpłynie na ograniczenie hałasu, drgań i zapylenia środowiska. Ponadto, wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, budowa zatok autobusowych, parkingów „P&R” (2 obiekty, 213 miejsc) „B&R” (2 obiekty, 85 miejsc), przyczyni się do zmniejszenia przedostawania się substancji nieprzyjaznych środowisku do gruntu. Zarówno budowa chodników i ścieżek rowerowych, jak i montaż oświetlenia drogowego ma na celu zwiększenie płynności ruchu oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, w tym dostępu do bezpiecznych przystanków. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców obszaru. Wykonane badania dowodzą, że do czynników najczęściej ocenianych negatywnie przez mieszkańców należy infrastruktura techniczna, taka jak drogi, chodniki, oświetlenie, ścieżki rowerowe. Niska ocena tych elementów przekłada się na niski komfort zamieszkania i niską atrakcyjność inwestycyjną.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
1
Events of the day 2 kwiecień 2024 (wtorek)
Events of the day 3 kwiecień 2024 (środa)
Events of the day 4 kwiecień 2024 (czwartek)
5
Events of the day 6 kwiecień 2024 (sobota)
7
Events of the day 8 kwiecień 2024 (poniedziałek)
Events of the day 9 kwiecień 2024 (wtorek)
Events of the day 10 kwiecień 2024 (środa)
Events of the day 11 kwiecień 2024 (czwartek)
Events of the day 12 kwiecień 2024 (piątek)
Events of the day 13 kwiecień 2024 (sobota)
Events of the day 14 kwiecień 2024 (niedziela)
Events of the day 15 kwiecień 2024 (poniedziałek)
Events of the day 16 kwiecień 2024 (wtorek)
17
18
Events of the day 19 kwiecień 2024 (piątek)
Events of the day 20 kwiecień 2024 (sobota)
Events of the day 21 kwiecień 2024 (niedziela)
Events of the day 22 kwiecień 2024 (poniedziałek)
Events of the day 23 kwiecień 2024 (wtorek)
Events of the day 24 kwiecień 2024 (środa)
Events of the day 25 kwiecień 2024 (czwartek)
Events of the day 26 kwiecień 2024 (piątek)
Events of the day 27 kwiecień 2024 (sobota)
Events of the day 28 kwiecień 2024 (niedziela)
29
30
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel