Biuletyn Informacji Publicznej

Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych przylegających do Portu w Koźlu

TYTUŁ PROJEKTU:

Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych przylegających do Portu w Koźlu.

OŚ PRIORYTETOWA:

02 – Konkurencyjna gospodarka

DZIAŁANIE:

02.02 – Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.02.02.01-16-0003/16

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

15.02.2018r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

1 712 445,34 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

1 455 578,53 zł

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn - Koźle

OKRES REALIZACJI:

22.12.2016 – 30.09.2018

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

Przedsięwzięcie realizowane będzie w woj. opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w Gminie Kędzierzyn-Koźle. Przedmiotem projektu jest stworzenie nowych terenów inwestycyjnych na działkach nr 547/1 (0,1715 ha), 1046/4 (0,9582 ha), w granicy strefy B ochrony konserwatorskiej oraz 1045 (2,3753 ha). Łączna powierzchnia ww. terenów wyniesie 3,5050 ha. Inwestycja realizowana będzie na działkach: 534, 534 (534/3), 547/1, 1050/2, 538 (538/2), 547/2 (547/4), 321/1, 512. Zakres obejmuje: - Budowę drogi wewnętrznej połączonej z ulicą Elewatorową i prowadzącą bezpośrednio do lub przez nowo powstałe tereny inwestycyjne. - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych poprzez doprowadzenie do nich sieci sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, sieć telekom. i kanał teletech. W kosztach uwzględniono SWI oraz działania info-prom. Inwestycja dzięki realizacji w proponowanym kształcie przyczyni się do poprawy warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Kędzierzyn-Koźle. Działania przewidziane w ramach projektu w pełni odpowiadają na stwierdzone problemy infrastrukturalno-społeczne. Kompleksowe uzbrojenie i stworzenie nowych terenów pozytywnie wpłynie na stan przygotowania inwestycyjnego. Dzięki wdrożeniu projektu nastąpi wzrost atrakcyjności przedsiębiorczej Gminy Kędzierzyn-Koźle, a tym samym zwiększy się zainteresowanie jej obszarem przez potencjalnych inwestorów. Wywołana w ten sposób stymulacja przedsiębiorczości spowoduje z kolei przyrost firm lokalizujących tutaj swoją działalność. Dzięki temu zjawisku powstaną nowe miejsca pracy, które będą skierowane do lokalnej ludności i tym samym ograniczą jej migrację na inne obszary. W efekcie podjętych działań projektowych nastąpi wykorzystanie potencjału jednego z najważniejszych ośrodków wzrostu regionu, tj. Gminy Kędzierzyn-Koźle. W wyniku realizacji projektu powstaną następujące produkty: 1. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych: 3,5 ha w 2018 roku, 2. Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw: 1 szt. w 2018 roku.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 2 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 3 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 4 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 6 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 7 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 8 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 9 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 10 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 11 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 12 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 13 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 14 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 15 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 16 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 17 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 18 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 19 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 20 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 21 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 22 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 23 czerwiec 2024 (niedziela)
24
Events of the day 25 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 26 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 27 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 28 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 29 czerwiec 2024 (sobota)
30
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel