Biuletyn Informacji Publicznej

  • Urząd Miasta
  • Urząd Miasta

Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Kędzierzyn-Koźle do roku 2035

Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Kędzierzyn-Koźle do roku 2035

ELEKTROMOBILNOŚĆ – słowo  odmieniane coraz częściej przez wszystkie przypadki. W radio, prasie i telewizji mówi się o zachodzących na naszych oczach zmianach klimatu, o konieczności podjęcia radykalnych kroków związanych ze zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zużyciem paliw kopalnych i zastąpieniem ich źródłami odnawialnymi (czystą energią) oraz ograniczeniu hałasu w miastach.  Jesteśmy świadkami skokowej zmiany trendów w motoryzacji. Kolejni producenci wprowadzają na rynek nowe lub udoskonalają już dostępne modele pojazdów zeroemisyjnych, przyjaznych środowisku. Pojazdów ładowanych paliwami alternatywnymi o coraz dłuższym zasięgu kilometrów i coraz krótszym czasie pełnego ładowania. Z biegiem lat jeżdżące po naszych ulicach samochody z silnikami spalinowymi zostaną zastąpione  pojazdami o napędzie elektrycznym, gazowym (na gaz sprężony lub skroplony) lub wodorowym. W mieście powstanie nowa infrastruktura – stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Te zmiany nie są utopijną wizją przyszłości, gdzieś daleko poza granicami Kędzierzyna-Koźla. To zaczyna się dziać tu i teraz. Impuls do zmian dała ustawa z 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Nałożyła ona na samorządy miast, zamieszkałych przez ponad 50 tysięcy mieszkańców konkretne obowiązki. Takie jak m.in. konieczność stopniowego zwiększenia udziału pojazdów elektrycznych we flocie pojazdów służbowych, pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym wykorzystywanych do zadań publicznych czy liczby autobusów zeroemisyjnych we flocie pojazdów komunikacji miejskiej.
Pierwsze kroki zostały już poczynione. Miasto sukcesywnie realizuje różne działania by wyjść naprzeciw  nowym kierunkom rozwoju.


28.04.2022 - Kędzierzyn-Koźle na Europejskim Kongresie Gospodarczym

W Katowicach w dniach 25 do 27 kwietnia odbywał się XIV Europejski Kongres Gospodarczy. To jedna z największych tego typu konferencji w Europie Centralnej. W tym elitarnym gronie nie zabrakło głosu Kędzierzyna-Koźla. Prezydent Sabina Nowosielska była uczestnikiem jednego z paneli w drugim dniu kongresu, w którym udział wzięli także m.in. zastępca prezydenta Katowic Bogumił Sobula, burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie Łukasz Franek czy prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Zbigniew Wyszogrodzki. Podczas dyskusji skupiono się na rozwoju elektromobilności w Polsce. Prezydent Sabina Nowosielska dzieliła się doświadczeniami Kędzierzyna-Koźla na tym polu wspominając m.in. o zakupie autobusów elektrycznych. W programie trzydniowej konferencji w Katowicach znalazło się około 150 sesji z udziałem blisko tysiąca panelistów. Łącznie w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach wzięło udział kilka tysięcy uczestników.

Debata „E-mobilność w miastach i metropoliach” - zobacz tu: https://video.ptwp.pl/player.html?id=22243&autoplay=1
Debata „E-mobilność w miastach i metropoliach”


31.03.2022 - Dwa MAN-y Lion’s City 12 – zeroemisyjne pojazdy w miejskiej flocie

Na ulice Kędzierzyna-Koźla wyjechały dwa pierwsze zeroemisijne pojazdy w miejskiej flocie. Są to jednocześnie pierwsze egzemplarze tego nowoczesnego modelu w Polsce. Najnowsze nabytki MZK mają około 12 metrów długości i każdy z nich zabierze na pokład 80 pasażerów. Autobusy wyposażone zostały m.in. w system informacji pasażerskiej, monitoring, klimatyzację, łącza do USB i WiFi. Na terenie zajezdni autobusowej wybudowana została także specjalna stacja ładująca. Elektryczne autobusy w naszym mieście obsługiwać będą pasażerów linii numer 3 kursując między Pogorzelcem, Śródmieściem, Kuźniczkami, a osiedlem Piastów.Na zakup supernowoczesnych autobusów miasto skutecznie pozyskało unijne dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  w ramach projektu pn. „Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu”. Koszt dostarczonych dwóch pojazdów wyniósł ponad 5,5 mln zł, z czego niespełna 3,9 mln zł pochodziło z Brukseli.

fot. Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o.


 

10.02.2022 -  Kolejna stacja ładowania pojazdów elektrycznych

Od minionego tygodnia mieszkańcy i przyjezdni mogą korzystać ze stacji ładowania pojazdów elektrycznych o mocy 22 kW, która została zainstalowana na os. Sławięcice przy obiekcie hotelowo-gastronomicznym. Jest to druga ogólnodostępna stacja na terenie miasta, pierwsza znajduje się na parkingu podziemnym galerii handlowej.  


21.11.2021 - Program „Mój elektryk”

W lipcu NFOŚiGW uruchomił dla osób fizycznych program dofinansowań do zakupu pojazdów osobowych zeroemisyjnych (szczegóły: https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/nabor-dla-osob-fizycznych ). Teraz program zostaje rozszerzony o kolejną grupę beneficjentów czyli przedsiębiorców.  W ramach programu można starać się o dofinansowanie zakupu pojazdu zeroemisyjnego z napędem elektrycznym lub wodorowym. Dla samochodu osobowego maksymalna kwota wsparcia waha się pomiędzy 18.750 zł a 27.000 zł, zaś w przypadku samochodu dostawczego od 50.000 zł do 70.000 zł. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 20 lub 30% kwoty kupna samochodu. Na program „Mój elektryk” przeznaczono łącznie 700 mln złotych, nabory są prowadzone w trybie ciągłym do 31.12.2025 lub wyczerpania puli zarezerwowanej na ten cel.


18.09.2020 - O elektromobilności w radio  

W minionym miesiącu Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle przyjęła do realizacji Strategię Rozwoju Elektromobilności Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2035 r. Co to oznacza dla naszego miasta, z czym wiąże się elektromobilność ? Zachęcamy do wysłuchania przygotowanej audycji radiowej


28.08.2020 - Strategia rozwoju elektromobilności przyjęta

Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle podjęła właśnie uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2035 r. Celem prac nad dokumentem była ocena możliwości oraz przygotowanie zakresu działań na najbliższe lata. Zaplanowane przedsięwzięcia odpowiadają nowemu podejściu do czystego transportu (wyznaczonemu w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych jak również stawianych wymagań środowiskowych. Strategia powstała przy udziale mieszkańców w trakcie szeroko przeprowadzonych konsultacji społecznych. Przysłużyły się temu prowadzone działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne.

Wśród przewidzianych do realizacji inwestycji są: wymiana części pojazdów komunikacji miejskiej na pojazdy zeroemisyjne, modernizacja przystanków miejskich, rozwój systemu informacji pasażerskiej, wymiana pojazdów służbowych na zeroemisyjne, budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych, rozwój sieci wypożyczalni rowerów, rozbudowa systemu dróg rowerowych, utworzenie gminnego systemu zarządzania energią, modernizacja oświetlenia, działania edukacyjne czy pilotaż wypożyczalni pojazdów elektrycznych.

Realizacja zadań przyczyni się m.in. do poprawy jakości powietrza, zmniejszenia hałasu, wzrostu dostępności i jakości świadczonych usług komunikacji zbiorowej w tym dla osób niepełnosprawnych,  zmniejszenia zużycia energii przez infrastrukturę miejską, podniesienia poziomu wiedzy wśród najmłodszych mieszkańców miasta oraz wzrostu atrakcyjności rozwiązań komunikacyjnych zarówno dla mieszkańców jak i przyjezdnych.


20.07.2020 - Prace nad Strategią dobiegają końca

W połowie czerwca zakończono zbieranie wniosków, opinii i propozycji zmian do projektu przygotowywanego dokumentu. W wyznaczonym od 26 maja do 16 czerwca terminie nie wpłynęły żadne uwagi, co poczytujemy za akceptację naszych mieszkańców dla opracowywanej strategii rozwoju elektromobilności. Zachęcamy do zapoznania się z krótką prezentacją obrazującą obrane kierunki i proponowane działania.


 26.05.2020 - Udział społeczeństwa w opracowaniu dokumentów  

W toku prac nad „Strategią Rozwoju Elektromobilności Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2035 r.” przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko dla projektu przygotowywanej strategii. Chcąc zapewnić możliwość udziału mieszkańców w opracowaniu dokumentów przedkładamy do zaopiniowanie poniższe dokumenty.

Na Państwa opinie i wnioski, wnoszone  w formie pisemnej, elektronicznej (na adres: rozwoj@kedzierzynkozle.pl) lub ustnej (punkt recepcyjny na parterze Urzędu Miasta) - oczekujemy do 16 czerwca 2020 r.


 

07.02.2020 - Spotkanie konsultacje za nami

W dniu  wczorajszym zorganizowano spotkanie z mieszkańcami zainteresowanymi tematyką elektromobilności.  Przedstawiono przepisy ustawy regulującej ten temat oraz wynikające z niej obowiązki nałożone na samorządy terytorialne. Zaprezentowano wypracowane rozwiązania i pomysły. Uczestnicy konsultacji zgłosili też pierwsze bardzo cenne uwagi.

Przypominamy, że do 27 lutego za pośrednictwem formularz uwag przesłanego na adres: rozwoj@kedzierzynkozle.pl  zbieramy propozycje zmian i opinii do projektu dokumentu, upublicznionego 30 stycznia 2020 r.


 

30.01.2020   Ruszają konsultacje społeczne „Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2035 r.”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym przygotowywanej  „Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2035 r”. Jest ono adresowane do wszystkich zainteresowanych tematyką smart city, motoryzacji, nowoczesnych rozwiązań w przestrzeni miasta.
W trakcie spotkania omówiony zostanie zyskujący coraz większy rozgłos temat elektromobilności. Przedstawimy założenia przygotowywanej dla miasta strategii, skonsultujemy  kluczowe zagadnienia oraz zbierzemy uwagi i pomysły na działania.

Serdecznie zatem zachęcamy do udziału w spotkaniu organizowanym:

6 lutego 2020 r (czwartek) o godz.16.15 w  Miejskiej Bibliotece Publicznej, Rynek 3, sala - II piętro (budynek z windą)

Od 6 lutego udostępniony zostanie również „formularz uwag”, za pomocą którego można będzie wnosić  spostrzeżenia, wnioski, uwagi i postulaty do projektu dokumentu. Prosimy o ich przesyłanie na adres : rozwoj@kedzierzynkozle.pl

Konsultacje potrwają do 27 lutego 2020 r.

Pobierz projekt strategii
Pobierz formularz uwag


 

28.01.2020   Na „Strefie Klimatu i Elektromobilności” 4. Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach

W dniu wczorajszym uczniowie PSP nr 1 oraz PSP 12 uczestniczyli w wydarzeniu naukowym organizowanym po raz czwarty przez Uniwersytet Śląski pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród szerokiego wachlarza wykładów, warsztatów i stanowisk pokazowych zgrupowanych m.in. wokół: medycyny, techniki, przyrody, nauk ścisłych, młodzież z kędzierzyńsko-kozielskich placówek oświatowych koncentrowała się na temacie  klimatu i elektromobilności. Poza interesującymi wykładami jak chociażby „Kolej na milowe rozwiązanie”, można było porozmawiać ze studentami Politechniki Śląskiej, którzy  prezentowani samodzielnie skonstruowane pojazdy elektryczne (elipsę, gokarta, motocykle, Fiata Palio czy VW Garbus). Warto było przypatrzeć się z bliska nowej elektrycznej KIA SOUL z zasięgiem do 452 km, o mocy 204 KM. Ciekawostką był również Przegląd Garażowych Wynalazków OFF Science, gdzie wśród jedenastu zakwalifikowanych do finału wynalazków znalazł się rower elektryczny wykonany przez czternastoletniego mysłowiczanina.  Projekt Adasia Dobka znalazł się w finałowej trójce laureatów konkursu uzyskując najwyższą punktację czytelników „Dziennika Zachodniego”. Publiczność festiwalowa wybrała jako najlepszy projekt robota humanoidalnego NEO, zaś komisja ekspercka (w składzie Wiktor Niedzicki, dr Arkadiusz Gorzawski, dr Łukasz Lamża oraz dr Tomasz Rożek) nagrodziła innowacyjny model biodegradacji odpadów styropianowych przy użyciu larw Zophobas morio. Udział w wydarzeniu miał na celu pomóc młodszym mieszkańcom miasta znaleźć odpowiedź na pytanie (zbieżne zresztą z nazwą jednego ze stanowisk wystawienniczych) „Elektromobilność czy to przyszłość” ?  Czy odpowiedz został znaleziona,  przekonamy się za kilkanaście lat.  

Więcej o elektrycznym rowerze 14-letniego Adama Dobka


 

22.01.2020  Po wiedzę w ostatnim tygodniu stycznia

W ramach prac nad dokumentem, Miasto Kędzierzyn-Koźle nie tylko przygotowuje projekt długoterminowej strategii ale również podjęło się organizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej, mającej na celu promocję tematyki czystego transportu, zeroemisyjnych pojazdów i ograniczenia hałasu ze źródeł transportowych. Jednym z istotniejszych działań są zajęcia edukacyjne orgaznizowane dla dzieci i młodzieży. Pierwszy z dwóch planowanych wyjazdów to udział 28 stycznia w czwartej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki. Impreza ta, to obecnie jedno z największych wydarzeń popularnonaukowych w  kraju i Europie. Podczas ostatniej edycji, w trakcie trzech dni imprezy, zaproponowano uczestnikom kilkaset atrakcji naukowych. Wśród nich: 153 stanowiska pokazowe, 116 wykładów i 142 warsztaty, ponad 79 różnorodnych wydarzeń na trzech scenach MCK. Za prezentowanie różnych oblicz nauki odpowiedzialnych było ponad 1400 wystawców i ponad 250 prelegentów i wykładowców. Ostatnią edycję ŚFN odwiedziło ponad 35 tysięcy uczestników. Nasza młodzież weźmie aktywny udział w warsztatach i wykładach dotyczących elektromobilności oraz będzie miała okazję przyjrzeć się wystawom przygotowanym w „Specjalnej Stefie Klimatu i Elektromobilności”. Prowadzone działania informacyjno-promocyjne, konsultacje społeczne mają na celu wdrożenie przygotowywanej strategii a także wzmocnią szansę na jej funkcjonowanie w świadomości mieszkańców po zakończonym etapie opracowaniu i uchwalenia.


 

11.12.2019  Wymiana doświadczeń, pomysłów i dobrych praktyk

Gmina Kędzierzyn-Koźle wzięła udział w zorganizowanym przez NFOŚIGW spotkaniu tematycznym pt.: „Elektromobilność – szansa rozwoju polskich samorządów”. Konferencja zgromadziła ponad 350 przedstawicieli samorządów, uczelni wyższych, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych zajmujących się elektromobilnością.  Była okazją do zapoznania się z dobrymi praktykami realizowanymi m.in. przez Lublin,  wyznaniami prawnymi stawianymi samorządom, przygotowywanym instrumentem wsparcia jakim jest Fundusz Niskoemisyjnego Transportu a także stanem zaawansowania e-motoryzacji i coraz bardziej zaawansowanej infrastruktury ładowania.

Przedstawione wyniki badań dowodzą, że pojazdy wykorzystujemy jedynie w 5%  podczas gdy przez 95% czasu stoją one w oczekiwaniu na użytkowanie. Mimo, że większość samochodów przeznaczona dla 5-osób, tylko 25% wszystkich przejazdów odbywa się przy większej (niż jeden) liczbie pasażerów. Średnie wykorzystanie miejsc w autobusach w ciągu doby to 30%. Zamiana jednego 4-kołowego pojazdu na inny czterokołowy pojazd z tą różnicą, że przyjaznego dla środowiska, nie jest celem samym w sobie. Musimy pójść dalej i przemodelować nasz sposób korzystania z  pojazdów.

Wszystkie dostępne na stronie: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1516,relacja-z-konferencji-elektromobilnosc-szansa-rozwoju-polskich-samorzadow.html


 

21.11.2019  Będą pieniądze na pierwsze autobusy elektryczne

Blisko rok temu Gmina Kędzierzyn-Koźle złożyła wraz z MZK w Kędzierzynie-Koźlu wniosek partnerski na zakup dwóch pierwszych autobusów elektrycznych oraz stacji ładowania. Dziś ukazała się długo oczekiwana lista rankingowa. Miło nam powiadomić, że Gmina Kędzierzyn-Koźle znalazła się w gronie 13  beneficjentów tj. MPK w Krakowie, MPK w Poznaniu, MPK w Radomiu, PKM w Gliwicach, PKM w Sosnowcu, PKA w Gdyni, MZK w Malborku, MZK w Pile, Miastem Szczecin, Opole, Zielona Góra i Opole , wybranych do dofinansowania. Wartość naszego  projektu wynosi 6.769.000 zł, z czego gmina otrzyma 85% kosztów kwalifikowanych dotacji z UE.  Pełna lista beneficjentów POIiŚ w ramach Działania 6.1  Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach dostępna na stronie:

https://www.cupt.gov.pl/images/pois/konkurs_6.1/Lista_zatwierdzonych_projekt%C3%B3w.pdf


 

21.11.2019  Konferencja  „Elektromobilność w Polsce. Szanse i zagrożenia inwestycyjne”

Rozwój elektromobilności to kluczowa dla rozwoju polskiej gospodarki gałąź przemysłu. Takie wnioski płyną z konferencji zorganizowanej przez Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Nasze miasto wpisuje się w ten trend i ma szansę stać jednym z pionierów tej dziedziny w kraju. Debatę otworzył  znany polski ekonomista Marek Zuber, który przekonywał, że w niedalekiej przyszłości samochody elektryczne wyprą pojazdy spalinowe. Ekspert wierzy, że znaczną rolę w tym procesie odegra właśnie nasza gospodarka. Na polskiej mapie elektromobilności szczególnie wyróżnia się Kędzierzyn-Koźle. Na Polu Południowym powstanie nowoczesny zakład koreańskiego koncernu produkującego komponenty do baterii montowanych w samochodach elektrycznych. Przedstawiciele firmy Foosung po raz kolejny zadeklarowali, że nakładem blisko 400 milionów złotych na 20-hektarowej działce wybudują fabrykę, w której pracę znajdzie 150 osób.

Zdjęcia z konferencji dostępne na stronie: http://www.kedzierzynkozle.pl/pl/aktualnosc/prad-zamiast-benzyny


 

17.10.2019  Umowa podpisana

Gmina Kędzierzyn-Koźle podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie „Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Kędzierzyn-Koźle do roku 2035”. Co stanowić ma odpowiedź na potrzebę zrównoważonego rozwoju rynku mobilności nastawionej na wykorzystanie pojazdów zeroemisyjnych w Polsce, a także prowadzoną politykę klimatyczno-transportową. Przyjęcie strategii i jej wdrożenie pozwoli obok usprawnienia ruchu miejskiego na ograniczenie niskiej emisji i poziomu hałasu generowanego przez sektor transportowy w mieście. Na opracowanie dokumentu oraz działania informacyjno-promocyjne miasto otrzymało dotację w wysokości 100% wartości zadania, tj. 30.188 zł. Na początku nowego roku planowane jest spotkanie konsultacyjne mające na celu przedstawienie założeń projektu dokumentu oraz zebranie uwag. O bieżących postępach w pracach, planowanych konsultacjach, możliwości wnoszenia uwag gmina informować będzie za pośrednictwem prasy, radia oraz strony internetowej


 

11.09.2019  Deklaracja na rzecz rozwoju elektromobilności

W trakcie trwającego w Lublinie Kongresu Nowej Mobilności  włodarze ponad 30 polskich miast podpisali deklarację na rzecz rozwoju elektromobilności. Wśród sygnatariuszy porozumienia był również reprezentant Kędzierzyna-Koźla – zastępca prezydenta Artur Maruszczak.  Samorządy zadeklarowały wolę stworzenia optymalnych warunków dla rozwoju elektromobilności - rozwijania prywatnej i publicznej floty pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury ładowania, a także promocji i edukacji o tego typu rozwiązaniach.


 

07.06.2019  Ruszyło badanie ankietowe mieszkańców

Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem strategii rozwoju elektromobilności. Zaczynamy od badania ankietowego dot. preferencji i oczekiwań mieszkańców związanych z nowym kierunkiem rozwoju miasta. Jesteśmy bardzo ciekawi Państwa opinii, być może mieliście już do czynienia z samochodami elektrycznymi? A gdyby taki transport niskoemisyjny stał się dominujący w naszym mieście, gdzie należałoby rozmieścić stacje ładowania pojazdów? Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w anonimowym badaniu ankietowym: https://forms.gle/vVxYsH9fCjpomJEa6.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 2 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 6 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 7 lipiec 2024 (niedziela)
8
Events of the day 9 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 10 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 11 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 12 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 13 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 14 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 15 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 16 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 17 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 18 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 19 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 20 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 21 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 22 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 23 lipiec 2024 (wtorek)
24
25
Events of the day 26 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 27 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 28 lipiec 2024 (niedziela)
29
30
31
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel