Biuletyn Informacji Publicznej

Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego

TYTUŁ PROJEKTU

Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego

OŚ PRIORYTETOWA

VI. Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców

DZIAŁANIE

6.1. Infrastruktura drogowa

ZAKRES

Drogi lokalne

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE

RPOP.06.01.00-16-0024/17-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

10.05.2018 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU

4.183.380,95 PLN (łączna wartość wydatków kwalifikowalnych)

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

2.300.441,18 PLN co stanowi 54,99% wartości wydatków kwalifikowalnych

BENEFICJENT

Gmina Kędzierzyn-Koźle

OKRES REALIZACJI

02.10.2017 r. - 29.03.2019 r.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zakłada przebudowę drogi zlokalizowanej przy ulicy Wyspiańskiego wraz z przebudową mostu i wykonaniem łącznika pomiędzy ścieżką pieszo-rowerową biegnącą na wale przeciwpowodziowym po stronie prawobrzeżnej mostu, a układem ścieżek rowerowych na rondzie po stronie lewobrzeżnej przy wykorzystaniu istniejącego mostu. Naprawa mostu pozwoli też na dalsze eksploatowanie i utrzymanie nośności mostu dla pojazdów o masie dopuszczalnej do 30 ton (klasa C). Przebudowa w ww. zakresie wymaga nieznacznego poszerzenia pomostu umożliwiającego umieszczenie w jego obszarze jezdni o szerokości 6,00 m (uspokojenie ruchu) oraz jednostronnej ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,50 m wraz z dowiązaniem jej do istniejących ścieżek po obu stronach rzeki.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 2 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 3 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 4 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 6 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 7 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 8 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 9 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 10 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 11 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 12 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 13 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 14 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 15 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 16 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 17 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 18 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 19 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 20 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 21 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 22 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 23 czerwiec 2024 (niedziela)
24
Events of the day 25 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 26 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 27 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 28 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 29 czerwiec 2024 (sobota)
30
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel