Biuletyn Informacji Publicznej

Zwiększenie dostępu do usług publicznych. Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Kędzierzynie-Koźlu

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytetu 3 - Rozwój lokalny, Działanie 3.3 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 • Całkowity koszt projektu - 1.559.636,14 PLN
 • Dofinansowanie: ZPORR 607.601,84 PLN (50,61%); budżet państwa 60.760,19 PLN (10%)
 • Wkład gminy - 532.283,91 PLN
 • Realizacja 2007-2008

Projekt dotyczy działania mającego na celu rozwój infrastruktury społecznej, kulturalnej i edukacyjnej, zwiększającej szanse mieszkańców terenu na podniesienie kwalifikacji oraz zagospodarowanie wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych. Przedmiotem projektu jest zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń usługowych na bibliotekę miejską (przyłączenie do istniejącej biblioteki) i przebudowa istniejących pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej filii nr 5

w Kędzierzynie-Koźlu. Lokale usytuowane są na parterze istniejącego budynku mieszkalno-usługowego w zabudowie zwartej w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Damrota 32.

Opracowany projekt budowlany obejmuje całość prac budowlano-instalacyjnych, wymianę posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, prac wykończeniowych w lokalach usługowo-handlowych oraz częściową adaptację pomieszczeń istniejącej biblioteki, by po przebudowie placówka stanowiła jeden funkcjonalny obiekt, dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada w pomieszczeniach przyłączanych lokalizację czytelni z magazynem podręcznym oraz sali wystawowej z zapleczem kuchenno-sanitarnym. Natomiast w pomieszczeniach istniejących mieścić się będą: powiększona i zmodernizowana wypożyczalnia książek, oddział dla dzieci oraz nowe podmioty: kawiarenka internetowa i dział "książki mówionej".

Ponadto realizacja projektu przyczyni się do:

 • usunięcia istniejących barier architektonicznych,
 • zwiększenia powierzchni lokalowej oddziału dla dzieci,
 • zwiększenia powierzchni wypożyczalni książek dla dorosłych,
 • uzyskania pomieszczenia dla oddziału książki mówionej,
 • uruchomienia kawiarenki internetowej,
 • przystosowania biblioteki do obsługi osób niepełnosprawnych,
 • remontu i osuszenia piwnic i przystosowania ich do potrzeb magazynowych.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 2 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 6 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 7 lipiec 2024 (niedziela)
8
Events of the day 9 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 10 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 11 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 12 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 13 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 14 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 15 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 16 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 17 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 18 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 19 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 20 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 21 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 22 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 23 lipiec 2024 (wtorek)
24
25
Events of the day 26 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 27 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 28 lipiec 2024 (niedziela)
29
30
31
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel