Biuletyn Informacji Publicznej

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II

logotypy

 

Tytuł projektu:

„Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II”

Dofinansowanie:

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa:

IX Wysoka jakość edukacji

Działanie:

9.1 Rozwój edukacji

Poddziałanie:

9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej

Numer umowy o dofinansowanie:

RPOP.09.01.03-16-0014/18-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

2019r.

Wartość projektu:

2.279.628,80 PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:

1.937.684,48 PLN

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

05.2019-10.2021

Zakres:

Projekt wpływa na poprawę jakości i efektywności nauczania we wszystkich przedszkolach w Kędzierzynie- Koźlu poprzez rozszerzenie oferty przedszkoli o zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne; doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych  nauczycieli oraz doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego. Potrzeby w zakresie poszczególnych działań określone zostały przez dyrektorów placówek.

REALIZATORZY:

Wykaz jednostek organizacyjnych beneficjenta będących realizatorami Projektu

Lp

Nazwa

Adres

1

Urząd Miasta

Kędzierzyn-Koźle

Grzegorza Piramowicza 32

47-200 Kędzierzyn-Koźle

2

Publiczne Przedszkole nr 5

1 Maja 5 

47-220 Kędzierzyn-Koźle

3

Publiczne Przedszkole nr 6

Tadeusza Kościuszki 21 

47-224 Kędzierzyn-Koźle

4

Publiczne Przedszkole nr 7

Jordanowska 14 

47-223 Kędzierzyn-Koźle

5

Publiczne Przedszkole nr 8

Romana Dmowskiego 5 

47-220 Kędzierzyn-Koźle

6

Publiczne Przedszkole nr 9

Harcerska 16  

47-220 Kędzierzyn-Koźle

7

Publiczne Przedszkole nr 10

Władysława Broniewskiego 5 

47-225-Kędzierzyn-Koźle

8

Publiczne Przedszkole nr 11

Mikołaja Reja 14  

47-224 Kędzierzyn-Koźle

9

Publiczne Przedszkole nr 12

Bolesława Chrobrego 28  

47-200 Kędzierzyn-Koźle

10

Publiczne Przedszkole nr 13

Piastowska 10  

47-200 Kędzierzyn-Koźle

11

Publiczne Przedszkole nr 14

Roosevelta 13   

47-200 Kędzierzyn-Koźle

12

Publiczne Przedszkole nr 15

Spółdzielców 3  

47-200 Kędzierzyn-Koźle

13

Publiczne Przedszkole nr 17

Karola Szymanowskiego 29 

47-206 Kędzierzyn-Koźle

14

Publiczne Przedszkole nr 18

Sławięcicka 96B  

47-230 Kędzierzyn-Koźle

15

Publiczne Przedszkole nr 21

Filtrowa 13  

47-200 Kędzierzyn-Koźle

16

Publiczne Przedszkole nr 22

9 maja  4   

47-220 Kędzierzyn-Koźle

17

Publiczne Przedszkole nr 23

Wierzbowa 4   

47-224 Kędzierzyn-Koźle

18

Publiczne Przedszkole nr 24

Leszka Białego 7    

47-232 Kędzierzyn-Koźle

19

Publiczne Przedszkole nr 26

Bolesława Śmiałego 5  

47-232-Kędzierzyn-Koźle

REALIZACJA

ZADANIE 1: Dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego.

Zadanie realizowane w 18 przedszkolach.

W ramach zadania planuje się:

 • doposażenie 18 gabinetów logopedycznych (PP 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26),
 • doposażenie 18 gabinetów terapeutycznych (PP 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26),
 • doposażenie 14 sal do zajęć gimnastyki korekcyjnej (PP 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 26),
 • doposażenie 3 przedszkoli integracyjnych (PP 8, 11, 21).

 Pomoce i sprzęt do gabinetu logopedycznego:

 Walizka logopedyczna

 1. Logopedyczny niezbędnik
 2. Lustra logopedyczne
 3. Laptop z oprogramowaniem
 4. Multimedialne programy logopedyczne
 5. Urządzenie diagnostyczno - terapeutyczne
 6. Test do badań przesiewowych
 7. Zeszyty do ćwiczeń nauki mowy 9. Radioodtwarzacz
 8. Lizaki logopedyczne
 9. Zestaw do ćwiczeń percepcji słuchowej

Pomoce i sprzęt do gabinetu terapeutycznego:

 1. Słup wodny (zestaw)
 2. Drzewko smutku i radości
 3. Magiczny dywan
 4. Zestawy klocki, puzzle i układanki edukacyjne
 5. Zestaw programów terapeutycznych
 6. Książeczki edukacyjne
 7. Kreatywne manipulacje na ścianę
 8. Zestawy do zabaw manualnych
 9. Gry edukacyjnoterapeutyczne
 10. Tablica magnetyczna

Pomoce i sprzęt do zajęć gimnastyki korekcyjnej:

 1. Ławka gimnastyczna
 2. Drabinka z lustrem
 3. Piłki skoczki
 4. Kształtki rehabilitacyjne – piankowa kostka
 5. Zestaw materacy do ćwiczeń
 6. Pomoce terapeutyczno- sensoryczne
 7. Przyrządy do treningu równowagi
 8. Fakturowy tor
 9. Obręcz z kulkami
 10. Woreczki do rozwijania pamięci czuciowej

Pomoce i sprzęt do zajęć terapeutycznych w przedszkolach integracyjnych (PP8, PP11):

 1. Edukacyjny zestaw do nauki liczb
 2. Stół ze zdejmowanym blatem
 3. Huśtawka typu grzybek
 4. Huśtawka żabka z bungee
 5. Podwieszana ławka
 6. Przybory sensoryczne
 7. Domek lustrzany
 8. Biofededback w zestawie
 9. Pomoce dydaktyczne do diagnozy
 10. Zestaw programów do diagnozy i terapii dziecka
 11. Laptop z oprogramowaniem
 12. Słuchawki stereofoniczne – pomoc dydaktyczna do neuroflow
 13. Zestaw pomocy dydaktycznych do porozumiewania się z ludźmi posługujących się mową
  w stopniu ograniczonym
 14. Wibrator logopedyczny
 15. Urządzenie wielofunkcyjne

Pomoce i sprzęt do zajęć terapeutycznych w przedszkolu integracyjnym PP21:

 1. Edukacyjny zestaw do nauki liczb
 2. Stół ze zdejmowanym blatem
 3. Huśtawka żabka z bungee
 4. Domek lustrzany
 5. Zestaw programów do diagnozy i terapii dziecka
 6. Zestaw pomocy dydaktycznych do porozumiewania się z ludźmi posługujących się mową
  w stopniu ograniczonym
 7. Wibrator logopedyczny
 8. Urządzenie wielofunkcyjne
 9. Łóżko do masarzu
 10. Zestaw narzędzi do diagnozy
 11. Monitor
 12. Przenośny głośnik bluetooth
 13. Zestaw programów multi. logopedycznych
 14. Panel świetlny z zestawem
 15. Elementy do domku lustrzanego

ZADANIE 2: Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Zadanie realizowane w 16 przedszkolach (PP 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 26).

W ramach zadania planuje się przeprowadzenie szkoleń/kursów w 4 blokach tematycznych:

 1. Kursy i szkolenia z pedagogiki specjalnej - logopedyczne (PP 22, 24): Wady wymowy.
 2. Kursy i szkolenia z pedagogiki specjalnej - terapeutyczne (PP 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 24, 26) : Grafomotoryka; Terapii ręki - wszystkie stopnie; Gimnastyka mózgu – warsztaty; Warsztaty arteterapeutyczne; z zakresu muzykoterapii; arteterapia w pracy indywidualnej z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; Bajkoterapia; Teorii umysłu; Trening umiejętności społecznych (TUS).
 3. Kursy i szkolenia z pedagogiki specjalnej - integracyjne (PP 5, 6, 8, 9, 11, 21, 22, 26):
  z zakresu porozumiewania się z ludźmi posługujących się mową w stopniu ograniczonym; z zakresu Integracji sensorycznej - stopień I i II; EEG BIOFEEDBACK; Wczesnej diagnozy i terapii zaburzeń autystycznych; Diagnoza funkcjonalna PEP – R; Terapia Behawioralna - stopień I, II, III; Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w przedszkolu;
 4. Kursy i szkolenia z zakresu gimnastyki korekcyjnej (PP 6, 7, 8, 9, 12,18, 24):  z zakresu gimnastyki korekcyjnej; Ruch dla uczenia się;

 ZADANIE 3: Realizacja zajęć w zakresie wyrównania szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie stwierdzonych deficytów i uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Poprzez zorganizowanie zajęć w zakresie wyrównania szans dla dzieci nastąpi wyrównanie dysharmonii rozwojowej, korygowanie zaburzonych funkcji.

Zostaną stworzone najkorzystniejsze warunki pełnego i wszechstronnego rozwoju wszystkich dzieci poprzez organizowanie zajęć symulacyjnych mających na celu usprawnienie funkcji percepcyjno – motorycznych w okresie poprzedzającym naukę w szkole. Zadanie będzie realizowane w 18 przedszkolach (PP 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26)

 1. Zajęcia grafomotoryczne będą prowadzone w PP14
 2. Zajęcia logopedyczne będą prowadzone w PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, PP10, PP11, PP12, PP13, PP14, PP15, PP17, PP18, PP21, PP22, PP23, PP24, PP26.
 3. Zajęcia z zakresu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka będą prowadzone w PP8, PP9, PP11, PP23.
 4. Zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej/rehabilitacji ruchowej będą prowadzone w PP6, PP7, PP8, PP9, PP11, PP12, PP13, PP15, PP17, PP18, PP21, PP23 ,PP24, PP26.
 5. Zajęcia terapeutyczne/korekcyjno-kompensacyjne będą prowadzone w PP6, PP7, PP8, PP9, PP10, PP11, PP12, PP13, PP15, PP17, PP18, PP21, PP22, PP23, PP24, PP26.
 6. Zajęcia wyrównawcze będą prowadzone w PP5.
 7. Zajęcia rewalidacyjne będą prowadzone w PP11.
 8. Zajęcia z zakresu terapii integracji sensorycznej będą prowadzone w PP21
 9. Zajęcia z zakresu terapii psychologicznej będą prowadzone w PP13, PP21.
 10. Zajęcia terapeutyczne rozwijające umiejętność koncentracji uwagi będą prowadzone
  w PP21.
 11. Zajęcia terapeutyczne rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne będą prowadzone w PP21
 12. Zajęcia Muzykoterapii będę prowadzone w PP13, PP15.
 13. Zajęcia arterapia będzie prowadzona w PP22.

Ogólna liczba dzieci objęta tym zadaniem: 1.066 osób (573 chłopców i 493 dziewczynek).

GALERIA ZDJĘĆ

ZADANIE 4: Wydłużenia godzin pracy 5 przedszkoli.

Zadanie realizowane w 5 przedszkolach (PP 5, 6, 12, 15, 17).

ZADANIE 5: Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

W ramach zadania planuje się wykonanie podjazdów przy drzwiach wejściowych w PP 9 oraz zakup dwóch wózków inwalidzkich w PP 11.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 2 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 3 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 4 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 6 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 7 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 8 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 9 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 10 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 11 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 12 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 13 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 14 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 15 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 16 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 17 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 18 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 19 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 20 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 21 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 22 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 23 czerwiec 2024 (niedziela)
24
Events of the day 25 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 26 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 27 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 28 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 29 czerwiec 2024 (sobota)
30
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel