Biuletyn Informacji Publicznej

Zwiększenie dostępu do lokalnych produktów rolno-spożywczych poprzez przebudowę targowiska miejskiego przy ul. Damrota w Kędzierzynie-Koźlu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Tytuł projektu:

„Zwiększenie dostępu do lokalnych produktów rolno-spożywczych poprzez przebudowę targowiska miejskiego przy ul. Damrota w Kędzierzynie-Koźlu”.

Nazwa programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer umowy o przyznaniu pomocy:

Nr 00001-65171-UM0800001/17

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

10.10.2017r.

Aneks nr 1/2018 do umowy o dofinansowanie:

Zawarty w dniu 13.02.2018r.

Aneks nr 2/2019 do umowy o dofinansowanie:

Zawarty w dniu 15.04.2019 r.

Wartość projektu:

2.797.392,92 zł - całkowite wydatki projektu

Kwota wydatków kwalifikowalnych:

1.562.826,65 zł – wysokość całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu

Wysokość dofinansowania:

994.426,00 zł - (co stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych)

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

Październik 2017 r. - wrzesień 2019 r.

Zakres inwestycji (opis operacji):

Prowadzona inwestycja obejmowała swoim zakresem przebudowę starego i zdegradowanego targowiska miejskiego przy ul. Damrota w Kędzierzynie-Koźlu celem poprawy funkcjonalności oraz dostosowania do obecnych norm i przepisów. Dzięki realizacji tego zadania spełniono zakres rzeczowy poddziałania PROW, który zakładał wsparcie dla inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury. Modernizacja targowiska miejskiego mieści się także w ramach założeń typu operacji: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele lokalnych produktów. Zakres zrealizowanych prac polegał na wykonaniu dwóch wiat handlowych otwartych ze stanowiskami handlowymi (zgodnie z HRF – stanowiska handlowe otwarte wiata A1, wiata A2), wykonaniu stanowisk handlowych zamkniętych (zgodnie z HRF – stoiska handlowe zamknięte), wykonaniu budynku administracyjno-socjalnego (zgodnie z HRF – budynek administracyjno-socjalny) oraz pracach związanych z rozbiórką istniejących i budową nowych nawierzchni dróg i chodników oraz małej architektury w obrębie placu targowego (zgodnie z HRF – plac targowy [tereny utwardzone (…)]. Całość realizacji uzupełniły zieleńce (tereny zielone) i elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci). Integralną częścią zrealizowanego zadania były także kompleksowe roboty elektryczno-energetyczne oraz prace w kanalizacji sanitarnej i deszczowej w tym wody zimnej i ciepłej. Wytworzona infrastruktura została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

tabliczka targowisko damrota

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
1
Events of the day 2 Grudzień 2023 (sobota)
Events of the day 3 Grudzień 2023 (niedziela)
Events of the day 4 Grudzień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 5 Grudzień 2023 (wtorek)
Events of the day 6 Grudzień 2023 (środa)
Events of the day 7 Grudzień 2023 (czwartek)
Events of the day 8 Grudzień 2023 (piątek)
Events of the day 9 Grudzień 2023 (sobota)
Events of the day 10 Grudzień 2023 (niedziela)
Events of the day 11 Grudzień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 12 Grudzień 2023 (wtorek)
Events of the day 13 Grudzień 2023 (środa)
Events of the day 14 Grudzień 2023 (czwartek)
15
Events of the day 16 Grudzień 2023 (sobota)
Events of the day 17 Grudzień 2023 (niedziela)
Events of the day 18 Grudzień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 19 Grudzień 2023 (wtorek)
Events of the day 21 Grudzień 2023 (czwartek)
22
Events of the day 23 Grudzień 2023 (sobota)
24
25
26
Events of the day 27 Grudzień 2023 (środa)
Events of the day 28 Grudzień 2023 (czwartek)
Events of the day 29 Grudzień 2023 (piątek)
Events of the day 30 Grudzień 2023 (sobota)
31
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel