Biuletyn Informacji Publicznej

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IV

TYTUŁ PROJEKTU:

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IV

OŚ PRIORYTETOWA:

05 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

DZIAŁANIE:

05.01.00 – Ochrona różnorodności biologicznej

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.05.01.00-16-0011/19-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

23.11.2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

3 883 476,00 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

2 834 549,13 zł

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn - Koźle

OKRES REALIZACJI:

30.01.2020 – 31.10.2021

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

Projekt jest realizowany w partnerstwie Gminy Kędzierzyn-Koźle ze Związkiem Międzygminnym "Czysty Region" oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu. Przewidziano następujące zadania: Gmina K-Koźle: - Opracowanie dokumentacji – projekt zieleni oraz inwentaryzacja geodezyjna i przyrodnicza, - Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Parku Orderu Uśmiechu w K-Koźlu, w tym: - zabiegi zabezpieczające i pielęgnacyjne drzew, - utworzenie ścieżek ze zrębków, - wykonanie nasadzeń wraz z przygotowaniem terenu, - zakup i montaż budek lęgowych, - Wykonanie tablic wzdłuż ścieżki edukacyjnej wraz z opracowaniem opisu merytorycznego. 2. Związek Międzygminny "Czysty Region": - Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym m.in.: zakup pojemników, edukacyjnych gier terenowych, eko-gabloty uświadamiającej mieszkańców o konieczności zgniatania odpadów opakowaniowych, kompostowników z planszą edukacyjną dla przedszkoli, pojemników na baterie z edukacyjną nalepką dot. wpływu tych odpadów na bioróżnorodność, eko-upominków, stworzenie „Stref spotkań z bioróżnorodnością”, opracowanie scenariuszy lekcji przyrody/biologii dot. bioróżnorodności, emisja animacji „Gdzie wyrzucić?”, opracowanie broszury-poradnika dot. kompostowania i wpływu stosowania kompostu na bioróżnorodność. Publikacje w prasie, Internecie, radiu oraz emisja filmu familijnego przedstawiającego wpływ odpadów na środowisko.3. Miejska Biblioteka: Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym: - rodzinne czytanki, konkursy plastyczne, wystawy, w tym plenerowe - zajęcia wraz z warsztatami lub spotkaniami z autorami książek na temat bioróżnorodności, - spotkania dotyczące lokalnej bioróżnorodności i proekologicznych postaw. W efekcie projektu w 2021 r: 3 siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych zostanie projektem, zostaną przeprowadzone 2 kampanie info-edu związane z edu. ekologiczną, wsparta będzie 1 formy ochr. przyrody, przebudowany 1 obiekty turystyczny i rekreacyjne i powstanie 1 centrum ochrony bioróżnorodności.

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Najbliższe wydarzenie

Brak nadchodzących wydarzeń

Brak nadchodzących wydarzeń

Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel