Biuletyn Informacji Publicznej

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IV

TYTUŁ PROJEKTU:

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IV

OŚ PRIORYTETOWA:

05 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

DZIAŁANIE:

05.01.00 – Ochrona różnorodności biologicznej

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.05.01.00-16-0011/19-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

23.11.2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

3 883 476,00 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

2 834 549,13 zł

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn - Koźle

OKRES REALIZACJI:

30.01.2020 – 31.10.2021

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

Projekt jest realizowany w partnerstwie Gminy Kędzierzyn-Koźle ze Związkiem Międzygminnym "Czysty Region" oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu.

Przewidziano następujące zadania:

1. Gmina K-Koźle:

- Opracowanie dokumentacji – projekt zieleni oraz inwentaryzacja geodezyjna i przyrodnicza,

 - Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Parku Orderu Uśmiechu w K-Koźlu, w tym:

- zabiegi zabezpieczające i pielęgnacyjne drzew,

- utworzenie ścieżek ze zrębków,

- wykonanie nasadzeń wraz z przygotowaniem terenu,

- zakup i montaż budek lęgowych,

- wykonanie tablic wzdłuż ścieżki edukacyjnej wraz z opracowaniem opisu merytorycznego.

2. Związek Międzygminny "Czysty Region":

 - kampania edukacyjno-informacyjna, w tym m.in.: zakup pojemników, edukacyjnych gier terenowych, eko-gabloty uświadamiającej mieszkańców o konieczności zgniatania odpadów opakowaniowych, kompostowników z planszą edukacyjną dla przedszkoli, pojemników na baterie z edukacyjną nalepką dot. wpływu tych odpadów na bioróżnorodność, eko-upominków,

- stworzenie „Stref spotkań z bioróżnorodnością”, opracowanie scenariuszy lekcji przyrody/biologii dot. bioróżnorodności, emisja animacji „Gdzie wyrzucić?”, opracowanie broszury - poradnika dot. kompostowania i wpływu stosowania kompostu na bioróżnorodność.

- publikacje w prasie, Internecie, radiu oraz emisja filmu familijnego przedstawiającego wpływ odpadów na środowisko.

- Poradnik dla dzieci Na ratunek bioróżnorodności.pdf

3. Miejska Biblioteka:

- kampania edukacyjno-informacyjna, w tym: rodzinne czytanki, konkursy plastyczne, wystawy, w tym plenerowe zajęcia wraz z warsztatami lub spotkaniami z autorami książek na temat bioróżnorodności, spotkania dotyczące lokalnej bioróżnorodności i proekologicznych postaw.

W efekcie projektu w 2021 r: 3 siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych zostanie projektem, zostaną przeprowadzone 2 kampanie info-edu związane z edu. ekologiczną, wsparta będzie 1 formy ochr. przyrody, przebudowany 1 obiekty turystyczny i rekreacyjne i powstanie 1 centrum ochrony bioróżnorodności.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 2 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 3 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 4 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
5
6
7
Events of the day 8 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 9 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 10 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 11 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 12 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 13 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 14 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 15 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 16 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 17 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 18 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 19 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 20 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 21 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 22 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 23 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 24 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 25 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 26 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 27 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 28 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 29 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 30 Wrzesień 2023 (sobota)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel