Biuletyn Informacji Publicznej

Koronawirus: Ograniczenia w obsłudze interesantów w magistracie

16.03
Ograniczenia w obsłudze interesantów w magistracie

W celu zminimalizowania zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle od 16 marca 2020 r. DO ODWOŁANIA wprowadza się niżej wymienione środki ostrożności w obsłudze mieszkańców.

1. Sprawy i dokumenty - w celu ograniczenia do minimum kontaktu z innymi osobami winny być składane przez mieszkańców w drodze:

a) elektronicznej - za pośrednictwem  poczty elektronicznej lub platformy ePUAP;

b) pism dostarczonych pocztą tradycyjną lub złożonych w punkcie recepcyjnym zorganizowanym w głównej klatce schodowej, przy wejściu do  budynku urzędu miasta (w budynku przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 w postaci zamykanej urny, opróżnianej co 30 minut, w budynkach przy ul. Władysława Planetorza 2 i ul. Piastowskiej 17 uruchamianym na dzwonek).

W sprawach objętych wyżej wymienioną korespondencją nie przewiduje się osobistej obsługi interesantów. Mieszkańcy nie mogą przemieszczać się w budynkach Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle poza wyznaczony obszar punktu recepcyjnego.

W przypadkach wymagających pisemnego potwierdzenia odbioru pisma wyda je wezwany telefonicznie lub za pośrednictwem pracownika ochrony do punktu recepcyjnego pracownik kancelarii ogólnej urzędu lub właściwej komórki organizacyjnej.

2. Sprawy, które wymagają osobistej wizyty w urzędzie, będą załatwiane wyłącznie w przypadkach pilnych, niecierpiących zwłoki (np. rejestracja aktów stanu cywilnego) po telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu godziny, miejsca i  zakresu niezbędnych czynności z pracownikiem właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, dostępnym pod następującymi numerami lub adresami  poczty elektronicznej:

http://www.kedzierzynkozle.pl/pl/baza-kontaktowa/wydzialy

Mieszkańców oczekujących na kontakt z pracownikiem w punkcie recepcyjnym prosi się o zachowanie wymaganych odległości od innych osób (minimum 1,5 m).

3. Kasa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle jest czynna tylko 16.03.2020 r. w godz. 8.00 - 14.00. Od 17.03.2020 r. kasa będzie nieczynna.

Mieszkańcy proszeni są o wnoszenie płatności na rzecz gminy za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub bezpłatnie w placówkach PKO BP SA O/Kędzierzyn-Koźle przy ul. Ignacego Łukasiewicza i ul. Wojska Polskiego.

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Najbliższe wydarzenie

Brak nadchodzących wydarzeń

Brak nadchodzących wydarzeń

Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel