Biuletyn Informacji Publicznej

Przystępujemy do zmiany naszego miasta!

28.07.20
Przystępujemy do zmiany naszego miasta!

Drodzy Mieszkańcy, od ubiegłego roku intensywnie prowadzimy działania w ramach Programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (MF EOG, NMF). Przygotowując Plan Rozwoju Lokalnego i Plan Rozwoju Instytucjonalnego pracujemy nad nową ścieżką rozwoju Kędzierzyna-Koźla.

Przeprowadzona w ostatnich miesiącach diagnoza oparta na danych statystycznych, badaniach ankietowych, wywiadach telefonicznych i spotkaniach on-line wskazała, że nasze miasto zmaga się z różnymi problemami, m.in. w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej czy przestrzennej (syntezę diagnozy zamieszczamy TUTAJ).

Dlatego jeżeli mają Państwo pomysł na ciekawą inicjatywę, którą chcielibyście zrealizować albo widzicie konieczność wykonania ważnej inwestycji dla miasta lub przedsięwzięcia poprawiającego jakość życia mieszkańców bądź funkcjonowanie urzędu – zapraszam do wypełnienia Karty Przedsięwzięcia! Ponieważ udział mieszkańców i wszystkich tych, którym los miasta leży na sercu jest kluczowy w przygotowywaniu ostatecznego katalogu działań, serdecznie zachęcam do dzielenia się swoimi pomysłami. Zgłoszone pomysły zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości realizacyjnych, wpływu na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów, a także zgodności z wytyczonymi celami strategicznymi oraz regulaminem Programu „Rozwój lokalny” (https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/).

Autorzy najlepiej ocenionych pomysłów, spełniający warunki konkursu „Rozwój lokalny” (tj. reprezentujący organizacje pozarządowe, komunalne i państwowe osoby prawne lub inne podmioty - niepowiązane organizacyjne z gminą, nie będące osobami fizycznymi, spółkami cywilnymi i spółkami prawa handlowego) mają szansę zostać Partnerami Projektu, z którymi podpisany zostanie list intencyjny określający zakres oraz sposób współpracy. W przypadku uzyskania przez Gminę dofinansowania ze środków EOG i NMF listy intencyjne zostaną zamienione na umowy partnerskie, pozwalając zrealizować zgłoszone  zadania, przy możliwości wsparcia ze środków zewnętrznych do 100%. Wprowadzenie propozycji przedsięwzięcia do ww. dokumentów nie jest gwarancją przyznania środków finansowych z Funduszy EOG i NMF na ich realizację – zależy to bowiem m.in. od oceny wniosku aplikacyjnego, którego elementami są Plan Rozwoju Lokalnego i Plan Rozwoju Instytucjonalnego, dokonywanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Kartę Przedsięwzięcia proszę pobrać TUTAJ, wypełnić i przesłać na adres rozwoj@kedzierzynkozle.pl lub złożyć w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. G. Piramowicza 32 do 17 sierpnia 2020 r. do godz. 8:00. W ostatni dzień składania kart, prosimy o kontakt telefoniczny pod podanymi niżej numerami telefonów w celu bezpośredniego odebrania zgłoszenia - jeżeli zdecydują się Państwo złożyć je osobiście. Zgłoszenia, które napłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.Jeżeli napotkają Państwo problem z wypełnieniem Karty prosimy o kontakt pod numerem telefonu 77 40 50 363, 77 40 50 370.

Serdecznie zachęcam do udziału,

Sabina Nowosielska
Prezydent Miasta

Do pobrania: 
Załącznik Wielkość
PDF iconsynteza_diagnozy.pdf 3.32 MB
PDF iconkryteria_oceny_przedsiewziec.pdf 1.11 MB
Plikkarta_przedsiewziecia_.docx 88.06 KB

                                                                                                                                                                                             

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 Listopad 2023 (środa)
Events of the day 2 Listopad 2023 (czwartek)
Events of the day 3 Listopad 2023 (piątek)
Events of the day 4 Listopad 2023 (sobota)
Events of the day 5 Listopad 2023 (niedziela)
Events of the day 6 Listopad 2023 (poniedziałek)
Events of the day 7 Listopad 2023 (wtorek)
Events of the day 8 Listopad 2023 (środa)
Events of the day 9 Listopad 2023 (czwartek)
Events of the day 10 Listopad 2023 (piątek)
Events of the day 11 Listopad 2023 (sobota)
Events of the day 12 Listopad 2023 (niedziela)
Events of the day 13 Listopad 2023 (poniedziałek)
Events of the day 14 Listopad 2023 (wtorek)
Events of the day 16 Listopad 2023 (czwartek)
Events of the day 17 Listopad 2023 (piątek)
Events of the day 18 Listopad 2023 (sobota)
Events of the day 19 Listopad 2023 (niedziela)
Events of the day 20 Listopad 2023 (poniedziałek)
Events of the day 21 Listopad 2023 (wtorek)
Events of the day 22 Listopad 2023 (środa)
Events of the day 23 Listopad 2023 (czwartek)
Events of the day 24 Listopad 2023 (piątek)
Events of the day 25 Listopad 2023 (sobota)
Events of the day 26 Listopad 2023 (niedziela)
Events of the day 27 Listopad 2023 (poniedziałek)
Events of the day 28 Listopad 2023 (wtorek)
Events of the day 29 Listopad 2023 (środa)
Events of the day 30 Listopad 2023 (czwartek)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel